Wednesday, March 31, 2010

Inikan masalah khilaf ...

Menjadikan perselisihan sebagai sandaran hukum

Sebagian kaum muslimin dalam membenarkan madzhab yang ia anut –walaupun itu madzhab yang lemah – bersandar dengan pernyataan bahwa masalah ini adalah masalah yang masih diperselisihkan !

Sandaran seperti ini adalah suatu pegangan yang sama sekali tidak syar’iey, dan merupakan peletakan dasar hukum yang tidak didasari oleh hukum syara’, ia bukan merupakan ayat dalam Kitabullah ataukah sebuah hadits.

Mari kita periksa apakah kata-kata ulama berkaitan hal ini :

Berkata Al Hafidz Abu ‘Umar Ibnu ‘Abdil Barr : ” Perselisihan bukanlah suatu sandaran hukum dalam pandangan seorangpun dari fuqaha’ kaum muslimin, terkecuali menurut seseorang yang tidak mempunyai pengetahuan dan ma’rifah ilmu, dan pendapat seseorang bukanlah hujjah. [1]

Berkata Al Khaththabi : ” Perselisihan bukanlah suatu hujjah, sedangkan pemaparan sunnah itulah hujjah sebenarnya bagi mereka yang berselisih baik itu generasi pendahulu maupun generasi belakangan ini ” [2]

Demikian pula berkata Asy Syathibi – rahimahullah – : ” Dan persoalan ini menjadi semakin melampaui kadar yang sepatutnya, dimana perselisihan pada sejumlah masalah-masalah syara’ dipandang sebagai landasan bolehnya permasalahan tersebut. Dan hal yang telah terjadi , sejak dulu dan yang muncul belakangan pada zaman ini berpegang akan bolehnya suatu perbuatan dengan dalih bahwa perbuatan itu adalah suatu yang masih diperselisihkan oleh Ahlil ‘Ilmi, bukan dalam tinjauan sebagai suatu sudut pandang lain bagi masalah khilafiyah, dimana ini mempunyai cakupan yang berbeda.
Terkadang didapati adanya fatwa pada masalah tertentu sebagai suatu yang dilarang, namun dikatakan : Bukanlah suatu yang terlarang, dikarenakan masalah ini masih diperselisihkan ?!, maka iapun menjadikan khilaf (perselisihan )sebagai sandarannya dalam pembolehan sesuatu hanya kerana masalah itu diperselisihkan, bukan karena adanya dalil yang menunjukkan shohihnya madzhab yang membolehkan, bukan pula karena taqlid kepada seseorang yang layak diikuti dan lebih utama dari yang berpendapat larangan pada masalah itu. Dan inilah kesalahan yang jelas dalam menyikapi syari’at, dimana menjadikan suatu yang tidak patut dijadikan sandaran sebagai sandaran dan yang bukan hujjah sebagai hujjah[3]

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah : ” Tidak dibenarkan bagi seorangpun untuk bersandar pada pendapat seseorang dalam masalah-masalah yang masih diperdebatkan,  hujjah tiada lain adalah nash-nash syara’, ijma’ dan dalil yang dirangkum dari nash-nash tersebut, yang mana rangkaian penjabarannya dikuatkan oleh dalil-dalil syara’, bukan pendapat sebagian ulama, ini kerana pendapat para ulama hanya boleh dijadikan hujjah jika pendapat itu sesuai dengan dalil-dalil syar’iey bukan dijadikan sandaran untuk berpaling dari dalil-dalil syar’iey.[4]
Jelas dari kata ulama tadi bahawa tidak boleh berhujjah dengan khilaf ulama, yang sedihnya adalah seperti hujjah terkuat ramai dikalangan masyarakat kita termasuk sebahagian asatizahnya.

Sebagai contoh : Ada segolongan yang memakan wang riba ( interest ) yang diberikan oleh pihak bank. Bila dikatakan kepadanya : " Bukankah riba diharamkan Allah dan rasulNya ? ' Beliau akan menjawab : " Tetapi inikan masalah khilaf, Syaikh Azhar tukan kata boleh ? "  
Ada yang bernikah diluar negeri dengan tanpa izin wali perempuan  dan berhujjah : Inikan masalah khilaf. Inikan mazhab Hanafi ? " Sedangkan pada zaman ini untuk meminta izin wali perempuan amat mudah sekali, sekedar menekan butang nombor handphone. Padahal jumhur ulama berhujjah dengan sabda Nabi SAW : " Mana-mana wanita yang menikahi dirinya sendiri dengan tanpa izin walinya, naka nikahnya batil. nikahnya batil, nikahnya batil. " Mereka enggan menoleh kepada dalil2 yang diketengahkan para ulama, mereka cukup gembira apabila diberitahu bahawa terdapat khilaf dalam masalah ini, lalu terus bersandarkan kepadanya seolah2 ia satu ayat Al-Quran atau sepotong Hadith.

Maka kita dapati sebahagian mereka bersikap ghuluw (melampau) dalam berlapang dada dalam masalah khilaf, sehingga menuduh orang yang menasihati mereka sebagai tidak menghormati khilaf ulama, keras dan sebagainya.

 نسأل الله العافية
_________
[1] Jami’ Bayanil ‘Ilmi wa Fadhlihi 2 / 229
[2] A’lamul Hadits 3 / 2092
[3] Al Muwafaqaat 4 / 141
[4] Majmu’ Fatawa 26 / 202 – 203
Friday, March 26, 2010

Peguam Faraidh atau Nuzriah?

Assalamualaikum ikhwah fudhala',

Hari ini 26 mar 2010, akhbar Berita Harian menyorotkan kes mahkamah melibatkan tuntutan faraid.

" Mahkamah Rayuan menolak rayuan pengamanah harta peninggalan Allahyarham Obeidillah untuk mengisytihar separuh bahagian apartmen beliau diberi kepada estet arwah untuk dibahagikan kepada warisnya yang lain, seperti anak-anak saudara Allahyarham. "
 
http://cyberita.asia1.com.sg/msingapura/story/0,6879,161580,00.html

Satu perkembangan yang kita boleh ambil dari kes mahkamah ini:

Undang2 sivil ttg hartanah " overwrite " fatwa MUIS yg mewajibkan faraidh.

Sebelum ini ia juga telah "overwrite" fatwa MUIS yg membolehkan nuzriah.

Ana ada terfikir, mengapa peguam2 itu  tidak beritahu bahawa akad nuzriah, hibah apa jugak tidak diterima dimahkamah? Bukankah membazir lawyer fees? Mengapa masih promote ?

Quote :
" Lawyer Halijah Mohamad, a former chairman of the Law Society’s Muslim Law Practice Committee, said the current ruling by the Court of Appeal would show ‘the way forward’ for Muslims to make their wishes known regarding their estates.
She said: ‘Joint owners could make a nuzriah, or a vow, to expressly state the share that is to be given to the surviving tenant…They could make clear their intentions as to how they want to dispose of their property when they die, right from the moment they acquire it.’
 
Jika fatwa faraidh yang di ijma'kan ditolak mahkamah apalagi fatwa nuzriah yg amat dipersilisihkan ?

Bila ana perhatikan kata2 peguam yg ditemuramah akhbar, hampir semuanya kesatu arah : " memelihara " hak surviving owner agar dapat 100% rumah tersebut. Agar waris tidak dapat hak faraid!

Pengerusi Jawatankuasa Undang-Undang Syariah di Persatuan Guaman, Encik Ahmad Nizam Abbas, berkata: 'Ini bermakna seorang pemilik bersama perlu mengambil langkah membuat nuzriah atau hibah ruqba jika mahu hak isterinya dilindungi setelah kematiannya atau waris yang lain tidak membuat tuntutan harta yang dimiliki secara bersama.'

Hanya seorang peguam yang ana kira faham kes ini :

Menurut peguam Mohammed Lutfi Hussin pula, selain menggunakan instrumen hibah ruqba dan nuzriah, seorang Muslim boleh juga memastikan harta yang dimiliki, umpamanya flat HDB, dimiliki secara pemilikan umum (tenancy in common). 'Ini bermakna, jika salah seorang pemilik meninggal dunia, sebahagian harta si mati akan dibahagi-bahagikan kepada warisnya dan isteri atau suaminya tidak secara automatik mendapat hak milik harta itu sepenuhnya,' ujar Encik Mohammed Lutfi.

Beliau menasihatkan agar dibeli flat itu cara tenancy in common. Dgn itu baru dikira hartanah sebagai harta pusaka. Dan ini kita tahu paling dekat dgn syariat.

Perlu diketahui bahawa kes ini bukan kes tuntut nuzriah. Ia kes tuntut faraid. Jika peguam2 itu  silap faham, ana harap kita tidak. Mahallun niza'nya adalah ttg hartanah/flat bukan hartawang.

Ini semua mengandaikan sihhatun naql dari mereka.

Jika analisa ana ini benar, kita sekarang seharusnnya tahu meletakkan peguam2 Islam kita dlm neraca pertimbangan.

Wallahu a'lam

http://cyberita.asia1.com.sg/msingapura/story/0,6879,161580,00.html
http://thinkthink.wordpress.com/2010/03/25/general-law-will-prevail-over-fatwa/

http://www.amp.org.sg/amp07/data/Karyawan%20-%20Vol%2010%20Issue%201/focus.pdf

Sunday, March 21, 2010

Bait Diwan Imam Syafiey Yang Hilang !

Bismillah was solaatu was salaamu a'la Rasulillah,

Dibawah adalah sedutan dengan sedikit ringkasan dari thesis Dr Mujahid Mustafa Bahjat yang diterbitkan oleh Darul Qalam pada tahun 1420H/ 1999M. Beliau adalah seorang pensyarah di UIAM, Universiti Islam Malaysia.

Sumber2 besar syair Imam Syaifiey (yang telah ditahqeeq )

Diwan Syafiey ertinya adalah kumpulan syair2 Imam Syafiey. Tetapi ia tidak dikumpulkan dan disusun oleh Imam Syafiey dan bukan beliau sendiri menamakannya demikian. Tidak seperti kitab2 beliau lain  seperti Ar-Risalah dan al-Umm. Ia merupakan syair2nya yang diriwayatkan disini-sana, biasanya setiap nas hanya berjumlah segugus bait syair yang kecil. 

Ia hanya mula dikumpul pada abad ke 4 Hijrah. Kebanyakannya dikumpulkan pada abad ke 5, 7 dan 8 H. Ada juga sumbernya yang penulisnya tidak dikenal ( Majhul ).


Usaha-usaha zaman kontemporari pengumpulan syair2 Syafiey

1)Qadhi Zuhdy Yakun di Beirut 1961M, tanpa menyebut sumber rujukannya.
2)Ustaz Abdul Aziz Sayyid Al-Ahl di Mesir 1966M. Beliau memuatkan sumber2 syair tersebut tetapi sayangnya kebanyakan sumber beliau adalah mutakhir dan berwarna sufi
3)Muhammad A'fifi Za'bi diBeirut 1971M. Beliau tidak benar2 menyebutkan sumber2 syairnya melainkan sedikit dari sumber yang terhad.

Masing2 pengumpul mengambil faidah dari yang sebelum mereka sahaja tidak ada banyak perbezaan dalam nas2 yang dikumpul.

Maka demikianlah kita tidak menemui keluaran ilmiyyah yang dipercayai untuk syair Imam Syafiey, tidak wujud sebuah diwan beliau yang telah ditahqeeq secara akademik. Maka kerana itu kami berusaha mengumpulkan syair2 Imam Syafiey dan mentahqeeqnya dengan bersandarkan sumber2 mansukrip dan sumber2 yang telah dicetak yang mengandungi nas2 syair beliau.

Beliau berkata :

Amalanku berkaitan Diwan ( As-Syafiey )

1- Dalam memastikan kesahihannya, aku tidak bersandarkan kepada kumpulan-kumpulan syair Syafiey oleh golongan mutakhireen atau muhaddithin walaupun aku mengambil faidah darinya
2- Aku hanya memastikan kesahihannya dengan merujuk kitab2 

i.Tobaqaat
ii.Manaaqib
iii.Tarikh
iv.Hauliyaat
v.Adab
vi.Pilihan syair dan adab
Dan aku jadikan syair2 beliau dua bahagian

1) Bahagian Pertama : Syair2 yang paling benar yang dinisbahkan kepada beliau dari sumber2 yang tidak ada ruang untuk meraguinya. Ia berjumlah 305 nas dalam lebih 400 bait syair.

2) Bahagian Kedua : Syair2 yang TIDAK benar penisbatannya kepada Imam Syafiey yang dinisbahkan kepada beliau atau selain beliau. Ia berjumlah 103 nas dalam lebih 350 bait syair. Ini merupakan sepertiga kandungan diwan ini.

Dan ia berbeza2 derajat kesahihannya dari sudut nisbahnya kepada Imam Syafiey didalam sumber2 mutakhir dan ia berbagai2 jenis :

i.Syair2 yang menurut dalil yang rajih adalah dinisbahkan kepada beliau bila dinilai menurut bahasa dan isi kandungannya
ii.Syair2 yang dinisbahkan kepada beliau dan juga kepada selain beliau yang tidak dapat ditarjihkan milik siapa sebenarnya
iii.Syair2 yang dinisbahkan kepada beliau dan juga selain beliau yang rajihnya bukan milik beliau
iv.Syair2 yang dinisbahkan kepada beliau yang tidak mungkin adalah milik beliau bila dinilai dari sudut bahasa dan isinya.
v.Syair2 yang dinisbahkan kepada beliau yang menyerupai milik beliau.

Pencemaran dan kemazhaban dalam syair beliau

Syair2 zaman Abbasy tidak terselamat dari pencemaran dan kemazhaban disebabkan keadaan yang mendorong demikian, begitu juga syair2 Imam Syaifiey.

Sebab2

1)Kemiripan makna-makna syair Imam Syaifiey dengan karangan penyair2 zaman Abbasy seperti Abul Aswad ad- Dualy, juga dengan penyair2 lain sehingga tercampuk aduk dan dinisbahkan kepada syair2 penyair zaman lain, termasuk generasi sahabat yang bukan penyair seperti Abu Bakar, Umar, Ali dan Muawiyah r.anhum.

2)Kecenderungan kepuakan dan hawa nafsu serta kemazhaban.

Contoh2

i.Terdapat sekumpulan syair beliau yang diriwayatkan hanya dari golongan Alawiyin, yang ketika tahqeeq diragukan nisbahnya kepada beliau, bahkan ada sengaja menambah2 sebahagian bait syair yang asalnya sahih nisbahnya berkaitan dengan cinta Ahlul Bait, sehingga keluar dari apa yang dikehendaki Imam Syafiey.

ii.Disana pula terdapat syair2 yang hanya terdapat didalam sumber2 Tasawwuf yang mutakhir yang ditambah kepada apa yang asalnya sahih nisbahnya kepada beliau. Maka mereka telah memasukkan dalam syairnya kalimat2 dan istilah2 sufi yangn mutakhir yang berjauhan dari ruh golongan zuhud dan a'bid yang hidup dalam abad kedua ( zaman Imam Syafiey ).

iii.Terdapat juga kumpulan ketiga dari syair2nya yang menyerupai syair2nya berkaitan dengan kata2 hikmah, perumpamaan2 dan akhlaq2 mulia yang hanya diriwayatkan sebahagian kitab2 manaqib, akhlaq, nasihat dan petunjuk, yang perlu diambil sikap waspada dan berhati2 terhadapnya.

iv.Disana juga terdapat syair2 beliau yang bercampur aduk dengan syair2 mereka2 yang bermazhab beliau dari kalangan mutakhireen.

Usaha pengumpulan syair2 Imam Syafiey

Usaha pengumpulan syair2 Imam Syafiey pada zaman mutakhir lebih besar berbanding pada zaman awal. Ini kerana Imam Syafiey lebih terkenal sebagai seorang ahli Fiqh berbanding sebagai seorang Penyair.Terdapat dua usaha pengumpulan syair2 beliau pada zaman ini :

pertama : manuskrip berjudul “ Natijah al-Afkar fima Yu'za ilal Imam Syaifiey min al-Asy'ar” oleh Ahmad ibn Ahmad Al-A'jmy. ( 1029h/1608M ).

kedua : kitab berjudul “ Al-Jauhar- An-Nafis fi Asya'ri al-Imam Muhammad ibn Idris “ oleh Muhammad Mustafa yang dicetak pada tahun 1321H/ 1900M.

Walaupun kedua usaha tersebut merupakan kumpulan syair Syaifiey yang terbesar ia tidak memberi banyak faidah dalam penelitian nisbah syair2nya kepada Imam Syaifiey kerana :

i.Pengumpul2nya amat mutakhir zaman mereka dari Imam Syafiey
ii.Tidak bersambung riwayatnya
iii.Tidak bersandarkan kepada Diwan Syafiey yang asli atau
iv.Tidak mengisyaratkan kepada sumber mana syair2 itu diambil

Tetapi ia berfaidah kerana bersendirian meriwayatkan sebahagian nas2 syair. Maka kita tahu bahawa ia datang hanya dari mereka.

BAIT YANG HILANG DARI DIWAN IMAM SYAFI’I !
Dimanakah syair2 Sufi ini menurut tahqeeq?

Syair yang digembar gemburkan golongan sufi iaitu

فقيها و صوفيا فكن ليس واحدا * فإني و حـــق الله إيـــاك أنــــصح
فذالك قاس لم يـــذق قـلــبه تقى * وهذا جهول كيف ذوالجهل يصلح

Berusahalah engkau menjadi seorang yang faqih dan juga sufi, dan janganlah kau hanya mengambil salah satunya.*
Sesungguhnya aku demi hak Allah menasihatkan, maka yang itu sikeras yang tidak merasa ketakwaan dalam hatinya *
Dan yang ini sijahil bagaimana sijahil menjadi baik

Nas syair ini menurut pentahqeeq, Dr Mujahid Mustafa Bahjat, pensyarah UIA Malaysia, berada didalam bahagian kedua, iaitu syair2 yang hanya diriwayatkan pengarang kitab“ Al-Jauhar- An-Nafis fi Asya'ri al-Imam Muhammad ibn Idris “ oleh Muhammad Mustafa yang diterbitkanpada tahun 1321H/ 1900M.

Ertinya ia tidak terdapat didalam mana2 sumber yang banyak tadi, dan disebutkan tanpa sanad yang bersambung yang boleh dipercayai. Ia juga tidak mungkin milik Imam Syafiey kerana berbau sufi dengan istilah yang asing pada zaman beliau, kerana mengikut fakta sejarah tasawwuf hanya bermula nampak zohir pada zaman Imam Ahmad, iaitu selepas wafat Imam Syafiey.

Dalam pendahuluan cetakan kedua, beliau berkata bahawa beliau telah sengaja menggugurkannya dari asal kitab disebabkan hal2 diatas. Tetapi beliau tetap menyenaraikannya didalam annex syair2 yang tidak tsabit.

Sunday, March 14, 2010

Perbezaan antara Haddathana dan Akhbarana

Bismillah was solaatu was salaamu a'la Rasulillah

Bagi sesiapa yang biasa membaca kitab-kitab hadith yang bersanad seperti Sohih Muslim, tentu akan bertemu dengan kalimat2 ini : حَدَّثَنا atau أَخْبَرَنا.

Tentu ada yang tertanya2 : Apakah perbezaan antara lafaz2 ini ?
Berkata Imam Tirmidzy rhm dalam kitab " I'lal "nya :
... berkata Abdullah bin Wahb : " Apa yang aku kata :  حَدَّثَنا maka ia adalah apa yang aku dengar ( dari guruku ) bersama orang ramai.

Dan apa yang aku kata   حَدَّثَني adalah apa yang aku dengar sendirian.

Dan apa yang aku kata أَخْبَرَنا adalah apa yang dibaca dihadapan seorang alim dan aku ada bersama menyaksikannya.

Apa yang aku kata أَخْبَرَنِي adalah apa yang aku ( sendirian ) baca kepada seorang alim. "

***********

Walaubagaimanapun pembezaan ini tidaklah wajib dikalangan ulama hadith tetapi amat digalakkan :

Berkata Imam Nawawy rhm : " Dan ini adalah istilah yang diketahui dikalangan mereka, dan ia adalah mustahab pada mereka, jika ia meninggalkannya dan menggantikan dengan lafaz  antara lafaz2 ini, riwayat pendengarannya masih tetap sah, tetapi ia meninggalkan yang lebih utama, wallahu a'lam. " ( Syarh Muslim : Kitabul Iman : hadith Jibril)

Imam Muslim rhm antara ulama hadith yang amat memerhatikan perkara ini, beliau akan membeza2kan antara lafaz2 riwayat ini dalam sanad2nya.

Begitu juga ulama2 lain, dimana lafaz2 ini merupakan cara -cara periwayatan ( Tahammul ) yang amat terperinci. Ini tidak lain melainkan satu bukti sakeng amanah dan professionalnya ulama2 hadith kita. Semoga Allah jua membalas jasa mereka.

Dan ini juga menunjukkan bahawa kaedah membaca dihadapan guru atau " tasmi' " adalah kaedah diterima pakai oleh ulama2 kita dari dahulu lagi, dan bahawa kedudukannya adalah seperti mendengar dari mulut guru itu sendiri. Namun tentulah mendengar langsung dari mulut guru yg diistilahkan sebagai " talaqqi " lebih tinggi derajat periwayatannya.

Satu faedah lagi, para guru tidak seharusnya jemu dan jenuh menyampaikan apa2 riwayat yang mereka hafal atau tulis, hendaklah mereka menyampaikan kepada orang ramai secara langsung atau mereka sanggup dengar bacaan kitab2 mereka dari para pelajar secara berkumpulan mahupun secara individu.

Begitulah kemudian pelajar2 itu menyampaikan kepada orang lain dan seterusnya, sehingga tersebar luas ilmu dan petunjuk kepada orang ramai.

Wallahu wahdahu waliyyu Taufiq

..

Thursday, March 11, 2010

Imam Syafiey Pencinta Sunnah - Bacaan solat Jumaat

Bismillah was solaatu was salaamu a'la Rasulillah,

Ikhwati al-kiram, keilmuan Al-imam As-Syafiey rhm memang tidak diragukan lagi. Disana sini disebut2 akan keilmuan beliau, dalam seminar dan ceramah.
Ramai lagi yang berbangga bermazhabkan Syafiey seorang alim dari  generasi salafus soleh yang hampir tiada tolok bandingnya.

Kita yakin bahawa antara bukti kita mencintai beliau adalah kita sebar-luaskan ilmu beliau dan mengamalkannya, yang akan menyambung terus pahalanya sebagaimana dalam hadith yang masyhur " Apabila mati anak Adam, terputuslah amalannya kecuali tiga perkara : ... dan ilmu yang dimanfaatkan. "Berikut adalah sedutan dari ilmu beliau yang luas dan contoh cinta dan pengagungan beliau akan sunnah Rasulullah SAW.

Al-Muhadzzab ( As-Syiraazy )

(( ... Adalah sunnah membaca dalam rakaat pertama setelah Fatehah " al-Jumu'ah " dan dalam rakaat kedua " al-Munafiqun ", berdalilkan riwayat Abdullah bin Raafi' dia berkata : Marwan telah menjadikan Abu Hurairah penguasa Madinah, maka beliau solat mengimami orang ramai solat Jumaat, maka beliau membaca surah " al-Jumu'ah dan al-Munafiqun " maka aku berkata : " Wahai Abu Hurairah engkau membaca dua surah. Aku telah mendengar Ali r.anhu membacanya. Dia berkata : Aku telah mendengar kekasihku  ( hibby ) Abul Qaasim SAW membacanya. " ... ))

Syarah
( an-Nawawy )

Berkata Ar-Rabie' rhm perawi kitab2 Imam Syafiey yang baru : " Aku telah bertanya As-Syafiey tentang bacaan dalam solat Jumaat, maka dia memilih Surah al-Jumu'ah dan al-Munafiqun. Jika imam membaca " Sabbih " dan " Hal Ataaka " maka ia hasan. "

Berkata Imam Syafiey rhm : " Jika imam membaca dalam rakaat pertama " Al-Munafiqun "  hendaklah dia baca dalam rakaat kedua " Al-Jumu'ah ".

Berkata An-Nawawy : " berkata Al-Mutawally dan lain2 : " Jangan diulang surah " Al-Munafiqun ".

___________

Jika dia membaca dalam rakaat pertama selain " al-Jumu'ah dan al-Munafiqun ", berkata Ashab kami, : " Hendaklah dia baca dalam rakaat kedua, kedua2 surah , al-Jumuah DAN al-Munafiqun.

Berbeza jika dia tidak baca jahar dalam rakaat pertama dan kedua solat Isya', maka dia tidak menjaharkannya dalam 2 rakaat yang terakhir. Kerana adalah sunnah memperlahankannya, maka tidak boleh mengganti sunnah yang yang terlepas melainkan dengan meniadakan sunnah yang disyariatkan sekarang.

Adapun disini ( bacaan solat Jumaat ), maka masih boleh dikumpulkan kedua surah tersebut dengan tanpa mencacatkan ( ikhlaal ) sunnah.

Jika dikatakan  : Tidakkah ini akan mengakibatkan rakaat kedua menjadi lebih panjang dari rakaat pertama, dan bukankah ini pula khilafus sunnah?

Jawabnya : yang demikian itu adalah adab, yang tidak dapat menandingi fadhilat kedua surah ini. Wallahu a'lam.  "

Naqlan min al-Majmu'  lin-Nawawy (4/450) bit tasarruf.

Friday, March 5, 2010

Lafaz-lafaz Umum- Pembahasan Usul fiqh

Assalamualaikum wrbth,

Bismillah, wassholatu wassalamu a'la Rasulillah

Amma Ba'du

Di sini akan saya sampaikan sebuah lagi bahas ringkas mudah2an dapat mengangkat sedikit hijab yg menyeliputi masalah yg sedang dimuzakarahkan ini...

SIGHAH UMUM

Sebelum kita masuk kedalam mabhas ini, ada baiknya kita muzakarah sedikit apa yg kita pelajari dahulu tentang ta’reef Umum dalam istilah ulama usul :

Berkata Imam ibnu Najjar syarih kitab Kaukabul Munir : “ lafzun daalun a’la jamie’ ajzaai mahiyati madlulihi ( 3/101)

Ia dita’reef oleh Imam Sama’any Syafiey ( 426-489H ) dgn kata2nya : “ i’lam annal kalaamal a’am huwa : kalamun mustagriqun lijamie’ ma yasluhu lahu .  ( Qawathie Adillah fii Usulil Fiqh : 1/282 )

Dari sekali imbas ta’reef2 ini termasuk asmaa a’dad, seperti miah, alf dan seterusnya, dari itu ada ulama menambahkan qayd selepasnya dgn jumlah “ bilaa hasr “.

Maka takreef  yg mukhtar adalah : “ kalamun mustagriqun lijamie’ afraadihi bilaa hasr  ( Al-Usul min i’lmil Usul : m/s29 oleh Syeikh Muhammad bin Soleh al-Uthaimin ).

Maka terkeluar dgn “ kalamun mustagriqun lijamie’ afraadihi “ :

1.                   maa laa yatanawalu illa wahidan kal a’lam seperti Muhammad,

2.                   juga  nakirah fii siyaqil itsbat seperti firman Taa’la : { Fatahriiru raqabatan } kerana ia tidak syumul kepada setiap afradnya, tetapi hanya kepada satu dgn tanpa ta’yeen.

Dan terkeluar dgn “ bilaa hasr :

Seperti yg disebutkan tadi, kata2 bilangan ( Asmaaul A’dad ) : seperti seratus, seribu ... kerana apabila dikatakan seribu : masuk dalamnya semua perkara  tetapi berhenti kepada had tertentu iaitu seribu.

Adapun u’mum mestilah syumul kepada setiap afradnya dengan tanpa had.

Setelah selesai dari fasl ini, para ulama berselisihan apakah Umum itu ada sighahnya tersendiri. Dan masalah ini terdapat beberapa pendapat yg terpentingnya :

1.                   Umum itu ada sighahnya

2.                   tidak ada atau tawaqquf sehingga datang dalil yg menunujukkannya a’m

Tanpa memanjangkan pembahasan, yg rajih adalah yg pertama sebagaimana yg dipilih oleh jumhur ulama. Mereka ini termasuk aimmah arbaah, Zohiriyyah dan a’mmatul mutakallimin dan mereka ini dinamakan “ Arbaabul Umum “.

Dan saya yakin tidak ada khilaf dalam masalah ini diantara kita para asatizah insya Allah.

Sebagai review yg cepat, Arbaabul umum berhujjah akan adanya sighah untuk u’mum dgn :

1.                   Kata2 seorang : “ Laa tadhrib ahadan

2.                   kullu man qaala kadza, faqul lahu kadza .” dan kedua ini secara qathiey

3.                   Apa yg dikeluarkan Bukhary & Muslim : “ ...qaluu : falhumur ya Rasulallah ? Qaala : maa unzila a’layya fiiha syaiun illa hadzihil ayah al-Jamiah al-fadzzah : { Faman ya’mal mithqaala dzarratin khairan yarah, wa man ya’mal mithqaala dzarratin syarran yarah } ”

4.                   { wa naada nuuhun rabbahu faqaala rabbi inna ibni min ahly wa inna wa’dakal haqq ... } Dan Allah telah mengiqrarkan beliau akannya dan menerangkan mani’nya  iaitu : { Innahu laysa min ahlika innahu a’malun ghairu solih }

5.                   Istidlal sahabat dan aimmah akan had semua pencuri dan penzina dgn firman Allah : { was Sariqu was Sariqatu faqtha’uu ayidahuma } dan { waz Zaniyatu waz zany fajliduu kulla wahidin minhuma ... } ( Risalah m/s 67 )

6.                   Nabi Ibrahim a.s apabila mendengar malaikat berkata : { Innaa muhlikuu ahli hadzihil qaryah ... } faham darinya adalah umum lalu takut akan kebinasaan Nabi Lut a.s : { qaala inna fiiha Luutan } [ Ankabut : 31-32 ] Maka Ibrahim a.s tidak tenang hatinya hinggalah Malaikat berkata : { Nahnu a’lamu biman fiiha, lanunajjiyannahu wa ahlahu ... }

7.                   Dan lain2 lagi yang digunakan oleh mereka yg merupakan dalail mu’tamadah dan barahin zohirah.( Syarh Kaukabul Munir dan al-Qawathie )


APAKAH SIGHAH UMUM ?

Sekarang tibalah kita kemaksud bahas ini, iaitu apakah sighah yg dikatakan ulama ianya adalah sighah umum.

1.                   Ism syart “ man “, “ aynama ” { Man a’mila solihan falinafsih wa man asaa fa’alaiha } { Faaynama tuwallu fatsamma wajhu Allah }. { Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha ... }

2.                   Ism istifham : { Fa man ya’tiikum bi maain ma’in } { maadza ajabtumul mursaleen } { faayna tazhabuun }

3.                  asma mausulah : { Ma indallahi khairun lil abrar } { waladzina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana } { inna fii dzalika laibratan liman yakhsya }

4.                   Ayna, anna, haitsu lilmakan : { wahuwa ma’akum aynama kuntum }

5.                   Nakirah

fii siyaqin Nafi : { Wa ma min ilahin illa Allah }
aw nahy : { wa laa tusyrikuu bihi Syaian }
aw syart : { In tubduu syaian aw tukhfuuhu fainnallah kana bikulli syain aleema }
aw istifham inkary : { Man ilahun ghairu Allah ya’tikum bidhiyaa }

6.                   al-Mua’rraf bilidhafah mufradan kana am majmua’n : { Fadzkuruu ni’mata Allah a’laikum } { wadzkuruu aalaa’a Allahi }

7.                   al-mua’rraf bi ‘al ‘ alistighraqiyyah mufradan kana am majmua’n : { wa khuliqal insaanu dhaifa } { wa idza balaghal atfaalu minkumul huluma }

8.                   Maa dalla a’lal umum bi maadatihi : kulllu, ayyu, jamiie, kaffah, qaatibah, ammah : { kullu nafsin zaiqatul maut } (( kullun naasi yaghdu, fabaiu’ nafsahu famu’tiquha aw muubiquha )) ( Muslim : 223 ) (( Ayyuma imratin nakahat nafsaha … ))

9.                   dan lain2 lagi.

LAFAZ KULLU

Hampir semua ulama usul memasukkan “ kullu “ dalam senarai sigah umum, seperti al-Ghazaly di Mustasfaa, Sama’any dlm Qawathie Adillah, Ibnu Najjar dlm Syarh Kaukabul Munir, al-Amidy dlm Ihkamnya, Sarkhasy dlm Usulnya, al-Bajy al-Maliky dlm Ihkamul Usulnya dll.

Ada diantara mereka mengatakan lafaz “ kullu “ adalah sighah umum yg terkuat. Berkata Ibnu Najjar rhm : “ wa min siyagihi aydhan “ kullun “ wa hiya aqwa siyagihi.

Kemudian beliau meneruskan dlm menjelaskan makna2 kullu apabila di idhofahkan :

  1. “ wa minha idza udhiifat ila nakirah fahiya lisyumuli afradihi, nahwa qaulihi Ta’ala : { Kullu nafsin dzaaiqatul maut }
  2.  wa minha idzaa udhifaat lima’rifah, wa hiya jamun aw ma fii ma’naahu, fahiya listighraaqi afraadihi aydhaan, nahw : “ KULLUR RIJAL “ wa “ KULLUN NISAA “ ...
  3. wa minha : idza udhiifat lima’rifatin mufrad, fahiya listighraaqi ajzaaihi aydhan, nahw : “ KULLUL JARIYAH HASANUN “, aw “ KULLU ZAIDIN JAMEELUN “

idza ulima dzalika, famadatuhu taqtadhy istighraq wa syumuul, kal Ikleel, li ihatatihi bir ra’s, wal kalaalah li ihaatatiha bilwaalid wal walad, falihadza kanat asraha siyaghil u’mum lisyumulihal aaqil wa ghairihi, almuzakkar wal muannats, almufrad wal mutsanna wal jama’, wa sawaaun baqiyat a’la idhofatiha kama matssalna, aw hudzifal mudhof ilaihi, nahwa qaulihi Ta’ala : { kullun aamana billah }.

Qalal Qadhy A’bdul Wahhab : ‘ Laysa fii kalaamil arab kalimatan aa’mm minha tufiidul umum, mubtadatan wa taabiatan litakiidil A’m, nahwa : ‘ Ja al qaumu kulluhum ‘ “

HUKUM UMUM

Wajib beramal dengan umum yg berlafaz a’m sehinggalah tsabit takhsisnya, kerana beramal dgn nusus Kitab dan Sunnah wajib menurut dalalahnya sehingga ada dalil yg qaim menunjukkan sebaliknya. Maka dari sini perlulah kita mengetahui apakah dia  yg disebutkan ulama sebagai mukhassis.

Secara kesimpulannya, dalil2 yg mengkhususkan lafaz umum adalah :

1.                   al-Hiss ( panca indera ) seperti : “ tudammiru kulla syaiin biamri rabbiha “ maka ia adalah umum bagi semua benda tetapi dikhaskan oleh hiss, maka hisslah yg mengeluarkan langit, bumi gunung2ganang dll.
2.                   aqal { Allahu khaliqu kulli Syai } Ia adalah umum secara asal tetapi aqal mengeluarkan al-Khaliq azza wa jalla sendiri dari umumnya juga sifat2Nya, termasuklah Kalam Allah, iaitu al-Quran.
3.                   Ijma'
4.                   Dalil lain dari kitab dan sunnah dan qiyas.

Adapun jika tidak ada qarinah atau dalil yg mu’tabar, ia tetap dlm keadaan umumnya dan percubaan mentakweelkannya ditolak. Seperti : { Wa huwa bikulli syain aleem } maka golongan Mu’tazilah mengatakan ia bukan umum kerana ilmu itu mesti ada mahalnya ( ma’luumnya ) maka sebelum sesuatu itu wujud Allah tidak mengetahuinya, Ta’ala Allah a’mma yaquluuna U’luwwan Kabeera.

KESIMPULAN

Umum ada sighahnya dalam bahasa Arab dan sekaligus dlm syara’, maka setiap lafaz/sighah yang diletakkan untuk wadh’ umum dari segi lughah kekal demikian secara asal, maka boleh kita katakan bahawa semua sighah ini bermakna umum pada asalnya, dan tidak boleh ditakweel dengan takhsees melainkan dengan dalil atau qarinah. Jika benar tsabit dalil itu barulah ditinggalkan makna umum dan yg ini diistilahkan sebagai a’mul makhsus. Dan inilah sepatutntya bukan seperti yg disangkakan oleh sebahgian org bahawa asal lafaz2 ini adalah a’m atau a’mul makhsus melainkan ada dalil yg menunjukkan ia adalah a’m mutlaq, dan ini adalah iktiqad yg terbalik yg wajib ditasheehkan.

Sekian

wa akhiru da'waana anil hamdulillahi rabbil alameen 

 Wassalamualaikum...