Wednesday, October 27, 2010

Halalkah mewarisi harta haram? (bhg 1)

بـــسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله

Berikut adalah nukilan dari ulama tentang hukum harta yang diperolehi secara haram oleh seseorang ketika hidupnya, kemudian dia meninggal dunia, apakah harta tersebut menjadi harta pusaka? Halalkah ahli warisnya mewarisinya?

Masalah ini dirasakan penting untuk diketahui kerana banyaknya sumber haram dizaman kita. Wang riba yang diperolehi dari bank yang dinamakan secara dusta sebagai “ interest “ atau “ faidah “ atau “ hadiah dan hibah “ begitu juga wang insurans hampir tidak terlepas dari memasuki harta atas nama milik seseorang...

Tulisan ini akan memuatkan pembahasan harta haram yang jadi pusaka secara khusus. Penulis sedar bahawa ruang pembahasan yang berkaitan dengan hukum-hakam harta haram amat luas. Tidak mampu rasanya memuatkan keseluruhannya. Namun menurut pepatah : “ Apa yang tidak dapat dilakukan seluruhnya tidak ditinggalkan kesemuanya. “...wa billahi nasta'ain...

1) Mazhab Hanafi

 Berkata Ibnu A'bideen al-Hanafi rhm :

((أن الوارث إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم, و إلا فإن علم عين الحرام لا يحل له و يتصدق به ينية صاحبه. )) حاشية رد المحتار على در المختار 5/104
  ((Jika waris mengetahui pemilik harta ( haram ) wajib dia kembalikan kepada mereka, jika tidak, tetapi mereka mengetahui a'in harta haram, tidak halal baginya ( bahagian itu ) dan hendaklah dia mensedekahkannya atas nama pemilik sebenarnya. ))

2) Mazhab Maliki  

Berkata Ibnu Rusyd al-Maliki rhm :

(( أما الميراث فلا يطيب المال الحرام هذا هو الصحيح الذي يوجب النظر, و قد روي عن بعض من تقدم أن الميراث يطيبه للوارث و ليس ذلك بصحيح )) المقدمات و الممهدات 2/617

(( Adapun pusaka, maka ia tidak membaiki harta yang haram, inilah yang sohih yang diwajibkan secara nazor, telah diriwayatkan dari mereka sebelum ini bahawa pusaka membaikinya untuk waris, dan yang demikian itu tidak sohih. ))

3) Mazhab Syafie'y 

  Berkata Imam Nawawi as-Syafiey rhm :

(( من ورث مالاً و لم يعلم من أين اكتسبه مورِّثه أمن حلال أو من حرام و لم تكن علامة فهو حلال بإجماع العلماء, فإن علم أن فيه حراماً و شك في قدره أخرج الحرام بالاجتهاد )) المجموع 9/428
  (( Siapa yang mewarisi harta sedangkan dia tidak tahu dari manakah simati mendapatkannya, adakah dari yang halal atau dari yang haram, dan tiada tandanya, maka ia halal menurut Ijma' ulama. Jika dia mengetahui bahawa ada yang haram tetapi dia ragu2 jumlahnya, maka hendaklah dia keluarkan (kadar) yang haram mengikut ijtihadnya. 
4) Mazhab Hanbali
   Berkata al-Mawardi al-Hanbali rhm :
  (( فيمن ورث مالاً فيه حرام : إن عرف شيئاً بعينه ردّه, و إن كان الغالب على ماله الفساد : تنزّه عنه )) الإنصاف 8/323
  (( Barangsiapa yang mewarisi harta yang ada didalamnya( yang haram, jika dia mengetahui sesuatu secara a'innya, hendaklah ditolak, jika kebanyakan hartanya dari jalan yang rosak ( haram ) : hendaklah dia meninggalkannya kerana membersihkan dirinya dari harta itu. ))

(5) Ibnu Taimyah rhm telah ditanya tentang seorang yang memakan riba meninggalkan harta dan anak sedangkan dia mengetahui keadaannya, apakah halal bagi anak itu secara pusaka atau tidak?

Beliau menjawab : (( Adapun kadar yang anak itu tahu ia adalah riba, maka hendaklah dia keluarkannya, samada dikembalikan kepada pemilik2nya jika mungkin, jika tidak, hendaklah dia mensedekahkannya, yang baki tidak haram atas anak itu, tetapi kadar yang samar2 disunatkan agar ditinggalkan jika tidak wajib digunakan untuk membayar hutang atau memberi nafkah kepada keluarga. ))

(( أما القدر الذي يعلم الولد أنه ربا فيخرجه, إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن و إلا يتصدق به و الباقي لا يحرم عليه, لكن القدر المشتبه يستحب له تركه إذا لم يجب صرفه في قضاء دين أو نفقة عيال... )) مجموع الفتاوى 29/308


Dalil2 Ulama :

 1. Harta haram tidak masuk didalam hak milik seorang muslim jika diusahakan dari jalan haram. Oleh kerana harta yang sampai kepadanya ketika hidup dari jalan haram, maka ia tidak masuk dalam hak miliknya dan tangannya atas harta tersebut adalah tangan perampas ( يد غصب ). Oleh kerana syarat sah hak ahli waris kepada harta pusaka adalah simati ketika hidupnya pemilik harta yang diwarisi, harta haram itu tidak halal diwarisi.

 2. Kematian tidak membaiki harta haram, kematian tidak mengeluarkan harta yang diambil dari hak milik pemiliknya secara zalim dan aniaya lalu memasukkannya kedalam hak milik simati. Kemudian pula kematian tidak mengubah hakikat bahawa harta itu telah diambil secara haram dari pemilik sebenarnya. Maka tidak boleh dikatakan bahawa warisan adalah sebab membolehkan ahli waris mewarisi harta yang ditinggal simati sedangkan mereka tahu bahawa sumbernya haram. Bahkan wajib bagi mereka mengembalikannya kepada pemiliknya agar gugur tanggungjawab simati.

 3. Harta haram ditangan simati dianggap hutang yang ditanggungnya sampai hari kiamat sehinggalah hutang itu dilangsaikan. Sebab itu Nabi SAW enggan mensolatkan atas jenazah yang menanggung hutang sehinggalah dilangsaikan. Oleh itu apakah hak ahli waris mewarisi harta itu sedangkan syarat pusaka adalah dilangsaikan semua hutang simati?

 4. Dari Anas bin Malik r.a bahawa Abu Talhah r.a ( bapa tiri Anas ) telah bertanya Nabi SAW tentang anak2 yatim yang mewarisi arak?
Jawab Nabi SAW : “Tuang dan buangkan”.
Beliau berkata : “ Apakah tidak boleh aku jadikannya cuka? “
Jawab Nabi SAW : “ Tidak “ [ Abu Daud 3658 ].

Wajhu Istidlal :

Nabi SAW telah melarang diwarisi arak kerana ia haram. Nabi SAW juga tidak benarkan dibuatkan cuka sehingga ia menjadi a'in yang mubah yang boleh dimanfaatkan anak2 yatim yang mewarisi. Ini menunjukkan bahawa harta yang haram tidak boleh dimiliki kerana ia haram, samada ia haram a'innya atau haram cara mendapatkannya ( اكتساب ).

Sebagaimana ia tidak masuk dalam hak miliknya ( simati ketika hidupnya ) secara permulaan( ابتداءً ), maka ia tidak masuk dalam hak milik ahli warisnya secara kesudahan ( انتهاءً ).

4) Firman Allah A'zza wa Jalla (( وَ مَن يَغْلُلْ يَأتِ بِما غَلَّ يَوْمَ القِيامَةِ ))

(( Siapa yang mencuri harta rampasan perang dia akan datang dengan curiannya pada hari kiamat )) [ Ali I'mran : 161 ]

Ayat ini dalil bahawa harta rampasan perang yang dicuri sebelum dibahagikan (ghulul) adalah harta haram.

Berkata Imam al-Qurtuby rhm ketika mentafsirkannya : “ Ulama telah ijma' bahawa wajib bagi pencuri harta ghanimah memulangkan semua yang dicuri kepada pembahagi harta ghanimah sebelum mujahidin bersurai jika boleh. Jika dia melakukan demikian itulah taubatnya dan keluar dia dari dosanya. Mereka berselisih pendapat jika askar telah bersurai dan dia tidak dapat bertemu dengannya. Berkata sekumpulan ulama : Hendaklah diserahkan kepada Imam 1/5 darinya dan disedekahkan bakinya. Ini adalah mazhab Zuhry, Malik, Auzai'ey, Al-Laith, At-Tsaury, dan diriwayatkan dari U'badah bin Somit, Mu'awiyah dan al-Hasan al-Basri, dan ia menyerupai mazhab Ibnu Mas'ud dan Ibnu A'bbas, mereka berdua berpendapat agar disedekahkan harta yang tidak diketahui pemiliknya dan ia adalah mazhab Ahmad bin Hanbal. Berkata Syafi'ey : Dia tidak boleh sedekahkan harta orang lain.

Tetapi berkata Imam ibn Abdil Bar: “ Menurutku, ini jika dia mampu mendapatkan pemilik harta atau warisnya. adapun jika dia gagal, maka Syaf'iey tidak memakruhkan mensedekahkannya ketika itu insya Allah. Sesungguhnya mereka telah ijma' dibolehkan mensedekahkan harta luqatah ( barang jumpaan ) selepas mengiklankan mencari pemiliknya namun gagal mendapatkan pemiliknya ..., ” [ Ahkamul Quran : 4/258 ]

Jelas disini para ulama telah mengkiyaskan hukum harta curian ghanimah dengan harta rampasan yang tidak diketahui pemiliknya iaitu ia tidak boleh dimilik. Samada dipulangkan atau disedekahkan. Asal usul mensedekahkan pula adalah ijma' ulama bahawa boleh disedekahkan harta luqatah yang tidak diketahui pemiliknya. Maka begitu juga harta haram yang ditingalkan simati sebagai pusaka dikiyaskan dengan harta2 yang bukan milik sah ditangan seseorang. Dan kiyas ini adalah kiyas aulawy, jika ia tidak boleh dimiliki oleh simati lebih2 lagi ia tidak boleh dimiliki oleh ahli warisnya .


Menjawab syubhat

Berkata sebahagian orang : “ Bukankah yang berdosa mengambil harta secara haram itu adalah simati, waris tidak berdosa? “

Jawab :

Sebagai menjaga amanah ilmiah kita katakan, terdapat segelintir ulama yang berhujjah seperti diatas. Mereka adalah, az-Zuhry, al-Hasan Al-Basry, Sufyan at-Tsaury dan Sahnun al-Maliki.[Ahkam al-Mal al-Haraam: 75 ].  Kata2 diatas benar jika siwaris tidak mengetahui langsung bahawa adanya harta haram dalam pusaka. Masalah kita adalah waris tahu. Yang dimaafkan adalah bila waris tidak tahu. Syariat tidak akan menyamakan antara orang yang tahu dengan yang jahil. Bagaimana siwaris boleh mengambil harta yang diketahui bukan milik simati tetapi milik orang lain? Maka yang wajib adalah dibetulkan kesalahan simati, harta haram itu Allah tidak redha untuk simati, Allah hanya meredhai harta yang diterima dari jalan halal, maka hendaklah dipulangkan harta tersebut jika berkemungkinan, jika tidak, ia mesti dipulangkan kepada Allah kerana Dialah pemilik asli harta2 ini. Oleh kerana Allah Maha Kaya, maka ia dilepaskan sebagai sedekah kepada fakir miskin.

Ada juga yang mengatakan jika boleh bagi seseorang menerima harta yang haram dari orang kafir yang makan riba, jual beli arak dll, yang berdosa adalah dia, tetapi kita menerimanya secara hibah yang halal. Mengapa waris tidak boleh menerimanya?

Sebenarnya ini juga adalah satu qiyas ma'al faariq, harta yang dimiliki orang kafir berbeza hukumnya dengan harta yang dimiliki oleh orang Islam. Terdapat dalil2 yang jelas bahawa dikecualikan harta orang kafir yang dimiliki secara haram dalam hal ini. Ia mungkin dapat dimuatkan dalam pembahasan lain. Disana juga terdapat pembahasan tentang hukum orang yang masuk Islam, bagaimanakah hukum harta yang diperolehinya ketika kafir. Satu lagi pembahasan adalah tentang hukum seorang Islam yang jahil  hukum beberapa aqad yang diharamkan. Begitu juga tentang harta haram setelah seseorang itu bertaubat. Maksud dari tulisan ini hanyalah tentang pewarisan harta haram secara umumnya dimana harta itu masih dihukumkan sebagai harta haram.

Ada juga yang berkata : “ Bagaimana jika ahli waris memerlukan kepada harta pusaka itu? Bukankah ia termasuk maslahat mereka ?

Jawab :

Siapapun biasanya akan pandai memikirkan keperluan2 apabila harta telah didepan mata. Maka kita jawab, jika ahli waris termasuk orang yang bertakwa, hendaklah dia berusaha mencari harta yang halal. Allah akan cukupkan keperluannya dari yang halal dan baik.

Tetapi waris yang fakir miskin berhak menerimanya untuk keperluannya, bukan sebagai pusaka, tetapi sebagai sedekah atas nama pemilik aslinya menurut jumhur ulama. Ini telah dinukilkan diatas.

Wallahu A'lam

Friday, October 22, 2010

Pemerhatian rapi antara Nomination, Hibah dan Wasiat

Bismilah was solaatu was salaamu a'la Rasulillah,

Tujuan tulisan ini adalah untuk melakukan perbandingan rapi antara Nominasi CPF,Hibah dan Wasiat.


Sebagai pendahuluan, dinukilkan dibawah soalan dan fatwa resmi tahun 1971 ini :


Soalan :


Dalam borang Tabing Simpanan Pekerja ( CPF suami saya, nama saya tercatit sebagai penama( nominee ). Adakah wang Tabung Simpanan Pekerja suami saya itu menjadi hak saya sendiri atau menjadi harta pusaka?


Jawaban :

Menurut hukum syarak, wang Tabung Simpanan Pekerja termasuk daam tarikah ( pusaka ) si mati yang mesti dibahagikan kepada waris-waris mengikut Hukum Faraid.

Penama ( Nominee ) yang dibuat oleh pencarum Tabung Simpanan Pekerja adalah selaku "Wakil" sahaja. Dia tidak mendapat apa-apa kecuali jika dia adalah seorang waris si mati, maka dia berhak mendapat sebahagian daripada harta pusaka itu menurut Hukum Faraid.

Pemerhatian lebih  rapi antara Nomination, Hibah dan Wasiat

No
Perkara
Hibah
Nomination
Wasiat

1
Harta milik peribadi
Ya
Ya
Ya
2
Masih menjadi hak milik pemberi selagi belum qabdh ( Terima secara zahir )
ya
Ya
Ya
3
Boleh ditarik balik/ditukar nama penerima sebelum diterima (qabadh)
Boleh
Boleh
Boleh
4
Boleh diberikan kepada waris
Ya
Ya
Tidak
5
Tiada had jumlah yang diberikan
Ya
Ya
Tidak melebihi 1/3 dari keseluruhan harta
6
Diterima hanya selepas mati
Tidak
Ya
Ya
7
Harta yang sudah ada ditangan pemberi
Ya
Tidak
Tidak
8
Pindah hak milik tanpa bayaran
Ya
Ya
Ya
9
Disyaratkan qabul dari penerima ( aku terima )
Ya ( mazhab Syafiey dan jumhur)
Tidak
Tidak
10
Harta milik sempurna yang tidak dibekukan
Ya
Tidak. CPF memang adalah wang yang dibekukan melainkan untuk kegunaan yang dibenarkan mengikut undang2 CPF seperti rumah HDB, kesihatan. Undang2 CPF melarang ianya dikeluarkan sebelum masanya untuk dihibahkan.
Tidak syarat. Selepas mati semua pembekuan terangkat.

Kertas Fatwa Sep 2010 telah berkata : “ Pemerhatian rapi terhadap syarat2 Akad Hibah membuktikan bahawa kebanyakan dari syarat2 yang terkandung di dalam CPF Nomination telah dinyatakan di dalam akad Hibah.

Ia kemudian menyenaraikan perkara 1 hingga 7 diatas.

Terdapat persoalan disini, bukankah seharusnya dilakukan sekaligus perbandingan “rapi” antara Nominasi dan Wasiat ? Bukankah perlu dibuktikan bahawa Nominasi sekarang lebih sama dengan Hibah dari dengan Wasiat? Kenapa wasiat? Sebab ia adalah dapatan fatwa yang rapi lagi teliti pada tahun 1971. Sesuatu yang didapati dengan teliti perlu dibantah dengan satu kajian yang teliti juga.

Oleh kerana itu kami menyeneraikan juga perbandingan tersebut agar jelas bagi pembaca. Kami juga menambahkan 3 perkara lagi yang kami rasa penting dijadikan bahan perbandingan.

Seyogia ingin kami katakan bahawa perbandingan adalah kaedah yang diguna pakai untuk menetapkan hukum terhadap sesuatu yang dipertikaikan, ia adalah ilmu “ Asybah wan Nazoir “. Ia sejenis qiyas.

Analisa Perbandingan

Dari 10 perkara yang dijadikan perbandingan kita dapati :

Antara Nomination CPF dan Hibah

Jumlah persamaan : 6
Jumlah perbezaan : 4

Antara Nomination dan Wasiat

Jumlah persamaan : 8
Jumlah perbezaan : 2

Ertinya jumlah persamaan antara Nomination dan wasiat lebih banyak. Nomination juga memiliki beberapa persamaan dengan Hibah.

Namun dari 6 persamaan antara Nomination dan Hibah, 4 darinya sebenarnya juga bersamaan dengan Wasiat. Ia adalah :

1- Harta milik peribadi
2- Pindah hak milik tanpa bayaran
3- Boleh ditarik balik sebelum diterima (qabadh)
4- Masih menjadi hak milik pemberi selagi belum qabdh ( Terima secara zahir )

Hanya 2 persamaan antara Nomination dan Hibah yang berbeza dengan Wasiat.

Dari jumlah sahaja jelas bahawa seharusnya seorang yang adil akan menghukumkan Nomination dengan hukum Wasiat kerana terlalu banyak persamaannya.

Maka fahamlah kita mengapa fatwa tahun 1971 menghukumnya sebagai “ tarikah “, iaitu harta pusaka. Oleh itu mengikut fatwa itu, nominee hanya sebagai trustee mengikut hukum Islam, haram dia mengambilnya. Tetapi jika dia juga seorang waris, dia hanya boleh mengambil bahagiannya mengikut pembahagian faraid. Penamaannya dianggap "null and void ".

Maka apakah yang mendorong perubahan fatwa itu?

Mengikut hukum fiqh, sesuatu hukum boleh berubah dengan berubahnya sebab fatwa itu dikeluarkan. Ini dinamakan ( مناط الحكم )manaatul hukum. Contohnya New Water dihukum suci kerana tiada lagi sebab ia dihukum najis.

Apakah telah berubah jumlah2 tadi? Tidak.
Apakah telah hilang persamaan antara Nomination dan Wasiat? Tidak

Mari kita periksa 2 persamaan antara Nomination dengan Hibah yang berbeza dengan Wasiat :
 1. Boleh diberikan kepada waris
 2. Tiada had untuk pemberian

Kita sama2 tahu bahawa dua perkara diatas tidak diambil kira sebagai perkara yang mempengaruhi hukum. Pada tahun 1971 hal ini diketahui tetapi dengan jelas ia tidak diendahkan. Mereka tahu bahawa ia hanyalah undang2 dari CPF, bukan dari hukum Islam.

Jika diberi pilihan ramai yang akan ingin bebas mengambil wang CPF bila2 masa. Tidak ramai yang rela wang titik peluhnya dibekukan.

Sekarang, mari kita teliti apakah 2 perkara utama yang ditonjolkan dalam kertas kerja Fatwa terkini sebagai sebab perubahan fatwa.

 1. Perubahan kepada polisi CPF berkaitan dengan ' minimum sum '
 2. Khilaf ulama tentang batal (faskh) atau tidak sesuatu hibah dengan kematian pemberi.

Ketika fatwa dikeluarkan tahun 1971, tiada 'minimum sum' diperkenalkan. Menurut text fatwa ia baru diperkenalkan pada tahun 1987, kemudian dinaikkan jumlahnya bertahap2 beberapa kali.

Kita dapati bahawa perubahan polisi dan bertambahnya ' minimum sum ' sedikitpun tidak merubah status nomination CPF menjadi hibah. Bahkan sesiapa dapat melihat bahawa seharusnya polisi baru ini hanya menguatkan fatwa lama, bahawa semakin beku wang CPF, ertinya semakin berkemungkinan lebih besar jumlah wang tersebut hanya akan keluar selepas kematian pemberi. Dan harta selepas kematian seseorang adalah harta pusaka.

________________

Fatwa terkini juga menonjolkan khilaf ulama tentang batal atau tidak hibah dengan kematian pemberi.

Sekali lagi seorang penuntut ilmu tertanya2 :

 1. Apakah fatwa ingin berhujjah dengan khilaf ?
 2. Apakah sebelum ini ( 30 tahun) fatwa tidak sedar wujudnya khilaf ini lalu kemudian disedari dan diubah fatwa kerananya?
Sedikit tentang khilaf ulama tersebut :

Pertama adalah masalah “qabdh”. Menurut jumhur ulama bersama mereka Mazhab Syafiey mensyaratkan agar penerima menerima hibah tersebut secara zahir dan jelas barulah aqad hibah itu sah dan lazim. Adapun setakat janji mulut atau tulisan tidak memadai. Harta belum pindah hak milik walaupun ada didepan mata selagi belum pindah tangan. Dalam mazhab Hanbali lebih keras. Ia bukan sekadar pindah tangan, mereka syaratkan pemberi mengizinkan ia dipegang dan diambil. Yang khilaf dalam masalah ini adalah mazhab Maliki, yang bukan merupakan mazhab rasmi Singapura. Disini bukan tempatnya mentahqeeq masalah ini. Namun yang rajih adalah disyaratkan “ qabdh “ agar akad hibah menjadi lazim sebagai mana pendapat Jumhur. Selagi belum diterima secara jelas hibah itu bukan milik kita.

Sebab itu seseorang tidak boleh menjual kereta dan berkata kepada pembeli, “ Kereta ini milik Fulan akan dihibahkan kepadaku. Belum tukar nama, belum serah kunci. Aku jual engkau dengan harga sekian2. “

Kedua adalah masalah kematian pemberi.

Ulama khilaf apakah aqad hibah yang belum diterima (qabadh ) oleh penerima fasakh atau tidak?

Gambaran masalah yang terdapat dalam kitab2 ulama adalah berkaitan seseorang yang telah melafazkan ijab hibahnya kepada penerima, harta tersebut ada depan mata, boleh diserahkan sekarang tetapi belum sempat diterima, sipemberi meninggal dunia.

Telah disebutkan dalam text fatwa bahawa dalam masalah ini mazhab Syafi'ey mempunyai 2 pendapat :

pertama : hibah itu fasakh, kerana aqad hibah aqad yang jaiz, seperti aqad pinjam-meminjam bila mati salah seorang daripada mereka, batallah aqad itu. Dengan kematiannya hibah itu milik ahli waris.

Kedua : hibah itu tidak fasakh, dengan syarat ahli waris mengizinkan penerima menerima hibah simati. Jika mereka tidak mengizinkan tiada hibah, ia milik waris. Imam Nawawi mengatakan pendapat ini lebih sahih ( أَصَح ).

Dari penerangan ini, kita tidak mengetahui bagaimanakah khilaf ini dapat mempengaruhi hukum dan selanjutnya fatwa? Ia bukan satu elemen yang baru dalam CPF. Dan yang lebih penting lagi ia tiada kaitannya dengan nomination. Ulama zaman dahulu yang khilaf tidak memaksudkan hibah harta yang beku seperti CPF. Hartanya yang ingin dihibahkan ada dalam tangan sekarang, seperti harta2nya yang lain, dia ingin menghadiahkannya ketika hidupnya, ketika sihat wal- a'fiat, tetapi tiba2 ajal menjemput. Bandingkan dengan orang yang membuat nominasi CPF. Niatnya dia tahu bahawa harta CPF ini akan diterima nominee selepas kematiannya.

Apakah secara akademik seseorang dapat menggunakan khilaf ini sambil mengetepikan perkara2 lain? Yang lebih lemah lagi adalah fatwa terkini tidak mensyaratkan izin waris sedangkan itu boleh dilakukan dalam fatwa, sebagaimana ia telah mensyaratkan agar tiada berlakunya kezaliman terhadap ahli waris. Apakah kerana ingin menyesuaikan dengan hukum sivil? Jika benar, sejak bilakah hukum Allah mesti ditundukkan kepada hukum sivil ?


Selain dari itu text fatwa ada juga menonjolkan dakwaan bahawa nomination adalah satu aqad yang baru dalam sejarah manusia, belum pernah wujud pada zaman para fuqaha'. Oleh kerana nomination termasuk urusan mua'malat, bukan ibadat, maka bila kita tidak dapat mencari “ nazheer “ nya iaitu sesuatu yang sepertinya dalam syariat, asal hukum muamalat adalah harus, apalagi bila kita lihat kepada maslahatnya. Kemudian mereka cuba menerangkan contoh maslahat menjadikan nomination sebagai hibah biasa.

Perlu kepada tulisan khusus membahaskan maslahat menghibahkan CPF selepas mati.

Bagi siapa yang mengikuti tulisan ini dari awal pasti akan faham lemahnya dakwaan ini. Sebabnya :

 1. Fatwa ini seolah2 mengatakan mereka sekarang tidak tahu contohnya dalam syariat, sedangkan sebelum ini fatwa secara tegas dan yakin tahu bahawa nomination ini bukan hibah. Tanpa teragak2 mereka menfatwakan bahawa ia adalah “ tarikah” ( pusaka ).

 2. Maslahat yang didakwakan seperti anak angkat, ibu tunggal,dll juga wujud 30 tahun yang lalu. Tetapi ia tidak diendahkan. Mengapa? Sebab maslahat ini adalah maslahat mulghoh, maslahat yang dibatalkan syariat. Maslahat syariat adalah pada hukum faraid yang difardukan. Bahkan maslahat menghibahkan (wasiat) kepada waris yang memerlukan atau lebih dari 1/3 harta kepada bukan waris adalah satu maslahat yang diketahui Allah yang menciptakan manusia sebelum 2010, sebelum 30 tahun bahkan sebelum diciptakan langit dan bumi.. Jika ia benar satu maslahat yang diakui Tuhan, tentu Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Bijaksana akan mengatakan faraid itu tidak wajib, kamu ada pilihan, nak faraid boleh, nak hibah boleh, nak nuzriah boleh, nak hibah ruqba boleh. Pilih mana yang kamu suka, asalkan jangan menzalimi hak orang. Nak tahu awak zalim atau tidak kena tanya hati sendiri, Islam tidak tetapkan. Jika kamu rasa zalim, zalimlah ia, jika tidak, tidak.
Kita tidak pernah bertemu dengan mana2 pendapat ulama bahawa jika seseorang tidak tahu maslahat hartanya maka ketika itu baru faraid menjadi wajib, jika dia tahu maslahatnya, faraid tidak wajib.

Jika kelapangan mungkin akan disyarahkan hadith Sa'ad ibn Abi Waqqas r.a ketika Nabi SAW bersabda kepada beliau yang ingin meng'hibah'kan hartanya selepas matinya : “ Sepertiga, dan sepertiga itu banyak ...” Apakah Nabi SAW terlupa tentang instrumen lain selain Faraid dan Wasiat ? 
 
Wa a'khiru da'waana anil hamdulillah Rabbil A'lameen