Wednesday, May 4, 2011

Pandangan Status Ibu Bapa Nabi SAW : Satu penelitian (4)

Telah diterangkan bahawa asal kalimat 'Abi' bapa dalam bahasa. Ini diistilahkan sebagai makna haqiqi. Makna datuk dan bapa saudara hanyalah secara majaz. Dan syarat majaz hendaklah terdapat qarinah untuk pendengar ( المخاطَب )yang dapat difahami yang memalingnya dari makna haqiqi. Ini disepakati ulama bahasa. Hal inilah yang difahami oleh penafsir hadith. 

Imam Syafiey memahami dengan jelas hal ini, Imam Tabary memahaminya, Imam Bahyaqy rhm memahaminya, Imam Qurtuby memahaminya , Imam Nawawy, memahaminya, begitu juga Ibnu Kastir dll. Penulis juga telah menerangkan sebelum ini bahawa selain puak Rafidhah, demikianlah yang difahami oleh ulama2 ahlus sunnah apabila mentafsirkan lafaz ' Abi ' dalam al-Quran tentang bapa Nabi Ibrahim a.s. 
Kami tidak tahu siapa yang tidak jelas disini, para pentafsir hadith atau pihak Jabatan?


Seperkara yang diperhatikan, pihak Jabatan telah mengatakan bahawa lafaz ' Abi ' juga boleh bermakna datuk, namun apakah mereka mengatakan bahawa datuk baginda, Abdul Muttalib, dalam neraka?

Tidak syak lagi bahawa takweel2an tanpa dalil adalah satu jenayah keatas nas2 al-Quran dan Hadith. Ini menjadikan wahyu sesuatu yang tidak jelas maknanya, penuh kekeliruan, bahawa yang zahir tidak dimaksudkan, ada makna batin, ada rahsianya, tanpa apa2 dalil dan kaedah yang dapat diikuti.JAWABAN

1) Zahir hadith ini tidak bertentangan dengan nas-nas al-Quran diatas. Telah diterangkan bahawa tafsiran ayat dalam surah Syu'ara' yang dibawa oleh Jabatan diatas adalah tafsiran Syiah Rafidhah. Penulis telah terangkan bagaimana Imam Fakhrurazy rhm telah menukilkannya dari mereka dan membantahnya. ( lihat link yg diberikan diatas ).

Adapun Imam Tabary tidak mentafsirkan demikian. Tafsiran beliau adalah : " Pendapat yang paling kuat dalam tafsirannya adalah pendapat mereka yang berkata bahawa tafsirnya adalah : Dan yang melihat bolak-balikmu bersama orang2 yang sujud dalam solat mereka bersamamu, ketika engkau berdiri bersama mereka, ruku' dan sujud. Ini kerana yang demikian adalah yang zahir dari maknanya."

Dan ini adalah tafsir yang beliau riwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. Pihak Jabatan perlu mendatangkan alasan ilmiah kenapa diambil tafsiran yang marjuh, ditinggalkan tafsiran yang rajih. Maka secara ilmiahnya, hendaklah disesuaikan hadith yang sohih dengan tafsiran al-Quran, bukan dilaga2kan.
Firman Allah Ta'ala : (( فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ ))
(( Apabila ditiup sangka-kala maka tiadalah lagi nasab keturunan diantara mereka dan tidak pula mereka saling tanya bertanya )) [ al-Mu'minun : 101 ]

Maka kita katakan, sebagaimana yang dikatakan al-Imam Nawawy rhm :
" Bab menerangkan bahawa siapa yang mati dalam keadaan kafir maka dia didalam neraka, dan dia tidak mendapat syafaat, tidak pula bermanfaat baginya kekerabatan orang yang dekat (kepada Allah)."

Kekufuran ibu bapa tidak mencacatkan kemuliaan seseorang, begitu juga sebaliknya, seorang tidak memikul dosa orang lain, ini diulang dalam al-Quran berkali2 menjadikannya sebagai qaedah dan aqidah. Ini sesuai dengan yang difirmankan al-Quran tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh a.s. Allah Ta'ala mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Allah mengeluarkan seorang mukmin dari seorang kafir, mengeluarkan kafir dari mukmin. Sesiapa yang mahu dapat melihat kesesuaian zahir hadith dengan nas2 al-Quran. Ia tidak bertentangan dengan nas. Ia hanya mungkin bertentangan dengan emosi atau salah -faham sebahagian orang.


JAWABAN

1- Ini adalah kesimpulan yang jauh dari tepat. Kesimpulan dari menolak hadith2 sahih tidak akan menatijahkan melainkan kebatilan. Mengatakan bahawa semua Ahlu Fatrah tidak diazab tidak disokong oleh dalil. Hatta Imam Suyuty rhm yang menjadi rujukan Jabatan menolak hal demikian. Beliau telah berkata : " Tidak, bahkan ia adalah khas bagi siapa yang tidak sampai padanya dakwah seorang Nabi langsung, sebagaimana sebaliknya siapa yang sampai padanya dakwah mana2 Nabi terdahulu kemudian kekal atas kekufurannya maka dia didalam neraka secara qati'ey, dan tiada perselisihan dalam hal ini. " [ Masalik Imam Suyuty ]

Isunya bukan samada seseorang itu Ahlu Fatrah atau tidak, tetapi apakah telah sampai kepadanya dakwah atau tidak. Maka seorang yang ingin menghukumkan Fulan dan fulan dari ahlu Fatrah telah didatangi dakwah kepadanya atau tidak, perlu kepada dalil khas.

2- Apabila telah datang dalil khas bahawa Fulan dari Ahlu Fatrah dalam neraka, maka ini menunjukkan bahawa beliau ini secara khusus telah sampai dakwah kepadanya tetapi terus atas kekufurannya.

3- Telah terjadi kesepakatan ummat, bahawa wajib beriman dan menerima khabar yang sohih tentang sebahagian orang2 tertentu berada disyurga atau neraka, tidak pula disyaratkan bahawa kita tahu apakah telah sampai dakwah kepada mereka atau tidak.

4- Kemudian pula, paling banyak hujjah Jabatan ini hanyalah menetapkan bahawa ibu-bapa Nabi dalam kesyirikan seperti umum orang lain, namun mereka Ahlu Fatrah, yang berada dalam zaman Jahiliyah. TKami katakan, : tetapi Ahlu Fatrah tidak diketahui apakah keadaan setiap dari mereka dihari kiamat kelak! Tiada hujjah disini sama sekali bagi siapa yang faham.

5- Nas2 al-Quran tidak menafikan bahawa ibu-bapa Nabi SAW diazab dalam neraka.  Maka bagaimana dilaga2kan dengan hadith? Ayat2 diatas berbentuk umum, sedangkan hadith Anas berbentuk khusus. Mengikut manhaj ilmy, tiada pertentangan antara umum dengan khusus.

TAHQIQ : KEADAAN AHLU FATRAH

Ahlul Fatrah adalah mereka yang hidup dizaman antara dua Nabi. Tidak diutuskan kepada mereka Nabi pertama, dan tidak pula mereka sempat bertemu Nabi kedua. [ Jamul Jawami' Imam Subky : 1/63 ].
Imam al-Alusy berkata bahawa para ahli tafsir telah Ijma' bahawa Fatrah adalah zaman terputusnya antara dua rasul. [ Ruhul Ma'any : 6/103 ].

Dari definisi ini kita dapati bahawa mereka adalah orang2 yang hidup dizaman ini, ia tidak bermakna mereka semestinya beriman atau tidak, ada disatu daerah atau tidak. Apabila al-Quran mengkhabarkan bahawa Rasulullah SAW diutuskan kepada ahlul Fatrah, ertinya zaman mereka, maka benarlah tidak datang kepada mereka sebelum baginda seorang Rasul, tetapi tidak bermakna mereka belum mendengar tentang seorang Nabi yang terdahulu.

Maka Ahlu Fatrah dapat dibahagikan kepada 3 golongan :

1) Ada yang telah mendengar tentang khabar Nabi sebelumnya, bahawa dia mengajak kepada Tauhid walaupun tidak mengetahui syariatnya secara detail.
a) Dikalangan mereka sampai kepadanya dakwah ada golongan yang bertauhid dan tidak syirik.Hukum mereka adalah beriman.
b) Ada pula yang sampai kepadanya dakwah tetapi merubah dan telah syirik. Hukum mereka adalah kafir.

2) Ada yang tidak mendengar langsung tentang mana2 Nabipun.
Golongan ini diperselisihkan oleh ulama, menurut pendapat para ulama pentahqiq, seperti Al-Hafiz Ibnu Hajar rhm, beliau telah berkata :
أنهم يُمتحنون في الآخرة بأن ترفع لهم نار ، فمن دخلها : كانت عليه برداً وسلاماً ، ومن أَبَى : عُذِّب ، أخرجه البزار من حديث أنس ، وأبي سعيد ، وأخرجه الطبراني من حديث معاذ بن جبل ، وقد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون ، ومن مات في الفترة من طرق صحيحة ، وحكى البيهقي في " كتاب الاعتقاد " أنه المذهب الصحيح . "
(( … Mereka akan diuji diakhirat dimana akan diangkat kepada mereka api neraka, siapa memasukinya, api itu akan sejuk dan selamat untuknya, siapa yang enggan akan diazab. Ia dikeluarkan oleh al-Bazzar dari hadith Anas, Abu Sa'eed. At-Tabarany mengeluarkannya dari hadith Mua'dz bin Jabal, dan masalah ujian Ahlul Fatrah telah sah ( hadithnya ) bagi orang gila dan orang yang mati dalam zaman Fatrah dari jalur2 yang sohih. Al-Bayhaqy telah mengatakan dalam " Kitab al-I'tqad " bahawa ia adalah mazhab yang sohih. )) [ Fathul Bary 3/246 ].

Demikian juga kata2 Imam Ibnu Katheer dalam Tafsirnya " Dan tidaklah kami mengazab sebelum kami utuskan seorang Rasul " [ Isra : 17 ]

Maka kita tidak seharusnya berkata mereka yang tidak sampai dakwah kepada mereka diazab atau tidak. Kita katakan mereka akan diuji dihari kiamat, ada yang lulus ada yang gagal.

DALIL2 BAHWA AHLI JAHILIYAH BUKAN AHLUL FATRAH YANG DIMAAFKAN

Orang2 Arab dizaman Jahiliyah sebelum diutuskan Nabi Muhammad SAW telah menerima dakwah, samada dakwah Nabi Ibrahim a.s atau Nabi I'sa a.s. Al-Quran penuh dengan kisah2 kekufuran mereka, mereka mengkufuri hari kebangkitan, menisbahkan anak2 kepada Allah Subhanahu, mensyirikkan Allah dengan bentuk yang pelbagai...
1) Berkata Imam Al-Bayhaqy selepas mengeluarkan hadith " أبي وأباك في النار "
(( Bapaku dan bapamu didalam neraka ))

((وكيف لا يكون أبواه وجدُّه بهذه الصفة في الآخرة ، وكانوا يعبدون الوثن حتى ماتوا ، ولم يدينوا دين عيسى ابن مريم عليه السلام )) انتهى .
(( Bagaimana ibu-bapa dan datuk baginda tidak dengan keadaan ini diakhirat, mereka dahulu menyembah patung hingga mereka mati, dan mereka tidak beragama dengan agama I'sa ibnu Maryam a'laihissalam. )) [Dalailun Nubuwwah ( 1/192,193 )]

2) Beliau berkata lagi dalam Sunan al-Kubra ( 190 : 7 ) :
وأبواه كانا مشركين, بدليل ما أخبرنا

(( Dan kedua ibu bapanya adalah musyrik, dengan dalil apa yang dikhabarkan kepada kepada kami …)) kemudian beliau membawa hadith Anas : “ Bapaku dan bapamu dineraka. “

3) Berkata Imam Nawawy dalam syarahnya :

وفيه أنَّ من مات على الكفر فهو في النَّار لا تنفعه شفاعة قرابة المقرَّبين ، وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو في النَّار ، وليس في هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدَّعوة ، فإنَّ هؤلاء قد بلغتهم دعوة إبراهيم صلى الله عليه وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلمه . انتهى
 “ .. dan terdapat dalamnya bahawa siapa yang meninggal dunia dalam zaman “ fatrah “ diatas apa yang diamalkan orang Arab dari penyembahan berhala, maka dia didalam neraka. Dan ini bukan menghukum sebelum sampainya dakwah, kerana sesungguhnya dakwah yang telahpun sampai kepada mereka adalah dakwah (Nabi ) Ibrahim dan selainnya dari Anbiya selawat Allah dan salamNya atas mereka. “ [ Kitabul Iman : hadith 203 ]

4) Berkata Imam Ibnu Katheer rhm dalam Sirah Rasul :

قال في (سيرة الرسول وذكر أيامه.. ) : " وإخباره صلى الله عليه وسلم عن أبويه وجده عبد المطلب بأنهم من أهل النار لا ينافي الحديث الوارد من طرق متعددة أن أهل الفترة والأطفال والمجانين والصم يمتحنون في العرصات يوم القيامة. لأنه سيكون منهم من يجيب، ومنهم من لا يجيب، فيكون هؤلاء-أي الذين أخبر عنهم النبي- من جملة من لا يجيب، فلا منافاة، ولله الحمد والمنة " انتهى .

(( Dan pengkhabaran baginda SAW bahawa ibu-bapa dan datuknya Abdul Mutallib adalah ahli neraka tidak menafikan hadith yang warid dari jalur yang pelbagai bahawa Ahlul Fatrah, anak2 kecil, orang2 gila dan orang2 bisu akan diuji dihari kiamat, kerana ada diantara mereka yang akan taat, ada yang tidak, maka mereka iaitu yang dikhabarkan Nabi termasuk yang tidak taat, maka tiada percangahan, bagi Allah segala puji. ))

DALIL IBU NABI SAW TIDAK BERIMAN

5) Imam Muslim (976) meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abu Hurairah katanya :

زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت.

(( Nabi SAW telah menziarahi kubur ibunya lalu baginda menangis sehingga orang2 kelilingnya turut menangis, maka beliau bersabda : " Aku telah meminta izin Tuhanku agar aku boleh meminta ampun untuk ibuku tetapi Dia tidak mengizinkan untukku. Aku juga telah meminta izinNya agar aku dapat menziarahi kuburnya lalu Dia mengizinkan untukku. Maka ziarahilah kubur, kerana ia mengingatkan mati. " ))

6) Berkata Imam Nawawy rhm : (( Hadith ini terdapat larangan meminta ampun untuk orang-orang kafir )).

Penulis terbaca bahawa terdapat golongan yang secara wewenang menolak hadith Muslim diatas lalu mengatakan dengan tanpa ilmu bahawa : " Jika ibu Nabi benar2 kafir, tentu sekali Nabi tidak akan diizinkan Allah Ta'ala untuk menziarahi kuburnya.

Maka kami katakan, inilah kesan seorang yang hanya bersandar kepada qeel wal qaal dan taqlid, jika beliau meluangkan masa membaca keseluruhan hadith ini tentu dia tidak berkata sebarangan. Imam Nawawy rhm yang menjadi rujukan pengikut mazhab Syafiey setelah beliau bahkan menjadikan ia dalil : " Dibolehkan menziarahi orang2 musyrikin ketika hidup dan kubur2 mereka selepas kematian mereka.."

Beliau kemudian menukilkan kata Qadi Iyadh yang bermazhab Maliki rhm :

قال القاضي عياض رحمه الله : سبب زيارته قبرها أنه قصد قوة الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرها ؛ ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث : فزوروا القبور ؛ فإنها تذكركم الموت "

Sebab baginda menziarahi kubur (ibu)nya adalah baginda inginkan kekuatan maui'zah dan peringatan melihat kuburnya, ini dikuatkan sabdanya dihujung hadith: " Dan ziarahilah kubur, kerana ia mengingati akhirat." [ Syarah Muslim oleh Nawawy ]

Demikianlah yang difahami para ulama hadith, namun yang dilarang adalah beristighfar untuk orang kafir.

7) Dan beliau berkata lagi :
بكاؤه صلى الله عليه وسلم على ما فاتها من إدراك أيامه والإيمان به

Tangisan baginda SAW adalah mengenangkan tertinggalnya ibunya bertemu zamannya dan terlepasnya dari beriman kepadanya “

DALIL KEKUFURAN QURAISH SECARA AMNYA

8) Imam al-Hakim telah meriwayatkan dengan sanadnya dari Ummu Hani' Binti Abu Talib r.a bahawa Rasulullah SAW teah bersabda :

" فضَّل الله قريشاً بسبع خصال، فضلهم بأنهم عبدوا الله عشر سنين، لا يعبد الله إلا قريش، وفضلهم بأنهم نصرهم يوم الفيل وهم مشركون .."
(( Allah telah memuliakan Quraish dengan tujuh perkara : mereka telah menyembah Allah selama sepuluh tahun, tiada orang yang menyembah Allah melainkan Quraish, dan Allah telah menolong mereka dalam peristiwa Gajah sedangkan mereka masih musyrik... )) [ Mustadrak Hakim, Kitab Tafsir : 3/396, beliau berkata sanadnya sohih, dihasankan oleh al-Iraqy. Rujuk Albany dlm Silsilah Sohihah 1944 ]

9) Imam Muslim mengeluarkan hadith I'yaadh Bin Himar al-Mujaasyi'ey r.a, satu hadith Qudsi :

" إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب .."
(( Sesungguhnya Aku telah menciptakan hamba2ku hunafa semuanya, tetapi datang syaitan2 kepada mereka lalu menyesatkan mereka dari agama mereka, dan merekapun mengharamkan apa yang telah aku halalkan, mengajak mereka agar mensyirikkanku yang tidak aku turunkan keterangan padanya,. Dan sesungguhnya Allah telah melihat penduduk bumi, lalu memurkai mereka, Arab dan A'jamnya, melainkan saki-baki dari Ahlul Kitab... )) [ Muslim : Kitab Jannah ...no 2865 ]
Syarah Imam Nawawy rhm : “ Yang dimaksudkan dengan kemurkaan dan penglihatan ini adalah apa yang sebelum pengutusan Rasulullah SAW, dan yang dimaksudkan dengan saki-baki Ahlul Kitab adalah : mereka yang kekal bertamassuk dengan agama mereka yang haq tanpa merubahnya.

Sekali lagi satu nas bahawa ahli Jahiliyah bukan Ahlu Fatrah yang dimaafkan, mereka ahli syirik yang Allah lihat mereka dengan kemurkaan yang amat sangat.

10) Imam Muslim juga mengeluarkan hadith Aisyah r.a beliau berkata : “ Aku berkata Ya Rasululah! Ibnu Jud'an dahulu dizaman Jahiliyah selalu bersilatur rahim dan memberi orang2 miskin makan, apakah yang demikian itu memberinya apa2 manfaat? “
Baginda menjawab ;
قال:" لا ينفعه، إنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ".
Tidak memanfaatkannya, kerana sesungguhnya dia tidak pernah berkata pada satu hari ( dari hidupnya ) :” Wahai Tuhanku, ampunkan aku dosa2ku dihari kiamat. “ [ Muslim : Kitabul Iman no 214 ]

Berkata Nawawy rhm : “ ...Adalah Ibnu Jud'aan dari Bani Tamim Bin Murrah, kerabat Aisyah r.a, beliau termasuk pembesar Quraish, nama beliau adalah Abdullah. “

Jika dakwah seorang Nabi beliau belum sampai kepada beliau, beliau tidak akan diazab, amalan solihnya akan memberi manfaatkannya dihari kiamat kelak, kerana Allah tidak mengazab seseorang sehinggalah diutuskan kepada mereka Rasul. Demikianlah keadaan bapa Sahabat yang dikhabarkan Rasulullah SAW didalam neraka. Beliau telah mati sebelum dizaman Fatrah, demikian juga bapa Rasulullah SAW dalam hadith Anas tersebut, apakah dosa mereka jika belum sampai dakwah seorang Nabi kepada mereka?

11) Berkata Imam al-Bukhary rhm : " Bab Jika seorang Musyrik berkata ketika hampir mati La Ilaha Illa Allah ..." kemudian beliau mengeluarkan hadith dari Musayyab r.a , bapa Saeed bin Musayyab :
باب إذا قال المشرك عند الموت : لا إله إلا الله :
لما حضرت أبا طالب الوفاة، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدعنده أبا جهل و عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال : " أي عم !، قل لا إله إلا الله ، كلمة أشهد لك بها عند الله " فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ، فلم يزل رسول الله يعرضها عليه و يعيدانه بتلك المقالة ، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: على ملة عبد المطلب ، و أبى أن يقول : لا إله إلا الله.

قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لأستغفرن لك ما لم أنه عنه " فأنرل الله : (( مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ )) . وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله: (( إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ))

(( Apabila Abu Tolib sedang sakit tenat, Nabi SAW masuk menziarahinya dan dapati bersamanya Abu Jahal dan Abdullah Bin Abi Umayyah bin al-Mughirah maka beliau bersabda : “ Wahai pamanku! Ucapkan La Ilaha Illa Allahu, satu kalimat yang aku akan bersaksi dengannya untukmu disisi Allah.” Maka berkata Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah : Wahai Abu Talib, apakah engkau meninggalkan agama Abdul Muttalib? Maka Rasulullah terus menerus mengajaknya , sedang mereka berdua terus memujuknya dengan kata2 tersebut sehingga akhir yang Abu Talib katakan kepada mereka : Diatas agama Abdul Muttalib, beliau enggan mengucapkan ' La ilaha Illa Allah '

Maka bersada Nabi SAW : “ Aku pasti akan minta ampun untukmu selagi mana aku tidak dilarang darinya.” Lalu turunlah : “ Tidaklah boleh bagi Nabi dan orang2 yang beriman beristighfar untuk orang2 musyrikin walaupun mereka kaum kerabat mereka setelah jelas bagi mereka bahawa mereka adalah penghuni neraka Jaheem.” Dan turunlah ayat : “ Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi hidayat kepada siapa yang engkau cintai...)) [ Bukhary : Kitab Tafsir 4772 dan Muslim Kitabul Iman 24]

Berkata Imam Nawawy dalam syarahnya :
Bab : Dalil sahnya Islam siapa yang dihadapi maut selagi belum naza', dan kemansukhan beristighfar untuk orang2 musyrikin, serta dalil bahawa siapa yang mati dalam syirik adalah ahli neraka Jaheem, tiada apa wasilah yang dapat menyelamatkannya dari yang demikian.

Berkata al-Allamah Ali al-Qary rhm : “ Ini adalah dalil bahawa Abdul Muttalib, mati atas kesyirikan dengan tanpa syak..” [ Adillah Mu'taqad Abi Hanifah m/s 99 ] .

Ia dalil bahawa agama beliau bukan berdasar kalimat Tauhid yang merupakan kunci Islam. Anak2nya pula secara tabi'ey adalah pentaqlid agama nenek moyang, termasuk Abu Talib. Ini adalah hadith yang menjadi duri besar dalam kerongkongan puak Syiah dan sebahagian Sufi bahawa kesemua bapa2 Nabi SAW beriman.

Penulis tidak rasa pihak Jabatan sanggup menolak semua hadith2 diatas semata2 kerana dakwaan hambar bahawa ia bersalahan dengan ayat al-Quran tentang Ahlul Fatrah. Samada Al-Quran salah atau Rasulullah SAW yang berbohong, atau para perawinya yang berbohong mendustakan hadith2 ini.

Oleh itu tiada pilihan bagi seorang yang insaf melainkan menggunakan manhaj ilmiah yang disepakati, iaitu tidak dilaga2kan dalil2 ini secara takalluf, tetapi menjadikan dalil2 ini mentafsirkan sebahgian yang lain, siapa lagi yang lebih memahami tafsir al-Quran dari Rasulullah SAW? Tentu bukan Imam Suyuty rhm, yang telah menyalahi sekian ramai ulama sebelum beliau dari golongan yang lebih faham agama ini dari beliau.

IJMA'

Imam al-Qarafy rhm [w: 684H ] telah berkata :
فائدة: حكاية الخلاف في أنه عليه الصلاة والسلام كان متعبداً قبل نبوته بشرع من قبله يجب أن يكون مخصوصاً بالفروع دون الأصول، فإن قواعد العقائد كان الناس في الجاهلية مكلفين بها إجماعاً، ولذلك انعقد الإجماع على أن موتاهم في النار يعذبون على كفرهم، ولولا التكليف لما عذبوا، فهو عليه الصلاة والسلام متعبد بشرع من قبله –بفتح الباء- بمعنى مكلف، هذا لا مرية فيه، إنما الخلاف في الفروع خاصة، فعموم إطلاق العلماء مخصوص بالإجماع، انتهى كلامه.
Faedah : Hendaklah dikhususkan hikayat khilaf apakah Nabi SAW telah beribadat dengan syariat sebelum beliau sebelum kenabiannya pada cabang agama bukan usul(aqidah). Ini kerana manusia dizaman Jahiliah dibebankan dengan prinsip2 aqidah secara Ijma'. Oleh itu telah terjadi ijma' bahawa orang2 yang mati dikalangan mereka dalam neraka, diazab kerana kekufuran mereka, jika bukan kerana takleef ( kewajiban ) ini tentu mereka tidak diazab. Maka Nabi SAW ditaklifkan dengan syariat sebelum beliau, ini tiada ragu2 padanya, hanyasanya khilaf itu pada cabang sahaja, maka umum kata2 ulama dikhususkan dengan ijma. “ [ Syarh Tanqeehul Fusul : m/s 296 ]

Penulis katakan : ini juga satu dalil bahawa dakwah Nabi terdahulu telah sampai kepada orang2 Quraish. Mereka telah mengenal dasar2 tauhid, namun hanya segilintir yang diberikan hidayat untuk menyalahi arus syirik Jahiliyah, Nabi SAW adalah antara kumpulan itu, Abu Bakar juga dikatakan tidak pernah sujud kepada berhala, disana ada beberapa kisah orang2 Jahiliyah yang berusaha mentauhidkan Allah, seperti Waraqah Bin Naufal, Qus bin Saa'idah dan Zaid bin Amru bin Nufail. Khabar2 mereka boleh didapati dalam Bidayah wan Nihayah oleh ibnu Katsir Juz2.

12) Adapun Zaid bin A'mru Bin Nufail, kisah beliau diriwayatkan oleh Imam al-Bukhary dalam Sohihnya. Dengan sanandnya dari Abdullah bin Umar r.anhuma :
" أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح ، قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي ، فقُدِمَت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة ، فأبى أن يأكل منها ، ثم قال زيد : إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه ، وأنّ زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ، ويقول : الشاة خلقها الله ، وأنزل لها من السماء الماء ، وأنبت لها من الأرض ، ثم تذبحونها على غير اسم الله ، إنكارا لذلك وإعظاما له". 
 
(( Sesungguhnya Nabi SAW bertemu Zaid Bin A'mru Bin Nufail dihujung Baldah ( berhampran Tan'eem ) sebelum wahyu turun kepada Nabi SAW, lalu dihidangkan makanan kepada Nabi tetapi beliau enggan memakannya, kemudian Zaid berkata : Aku tidak makan yang kamu sembelih dengan nama berhala2 kamu, aku tidak makan kecuali yang kamu sebut nama Allah atasnya.” Dan adalah Zaid bin A'mru mencela penyembelihan Quraish, beliau berkata : Kambing Allah yang ciptakan, Dia yang ,menurunkan hujan dari langit untuknya, Dia yang menumbuhkan tumbuhan atas bumi, kemudian kamu menyembelihnya dengan selain nama Allah?! Menginkari yang demikian.)) [ Sohih al-Bukhary : Kitab Manaqib al-Ansar : 3826 ]

Kata2 berani ini adalah hujjah atas orang2 Quraish, sekaligus hujjah bahawa telah sampai kepada mereka sisa dari agama Nabi Ibrahim.

Berkata A'llamah Ali bin Sultan al-Qariy rhm [ 1014H ] yang mensyarahkan dalil2 aqidah Imam Abu Hanifah rhm bahawa ibu bapa Rasulullah SAW mati atas kekufuran:
وأما الإجماع فقد اتفق السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وسائر المجتهدين على ذلك، من غير إظهار خلافٍ لما هُنالك. والخلاف من اللاحق لا يقدح في الإجماع السابق، سواء يكون من جنس المخالف أو صنف الموافق
Adapun Ijma', maka telah sepakat salaf dan khalaf dari kalangan sahabat, tabien dan imam2 empat serta seluruh ulama mujtahid atas yang demikian, dengan tanpa menzahirkan khilaf tentangnya. Khilaf yang baru timbul tidak menjejas Ijma' yang telah berlalu, samada ia datang dari jenis yang menentang atau dari golongan yang bersetuju. “ [ Adillah I'tiqad Abi Hanifah fi Abawai ar-Rasul m/s 84 ]

Wallahu A'lam


50 comments:

 1. Lorong Engku AmanJuly 18, 2011 at 3:54 AM

  Sungguh menarik kisah ini namun saya tidak ketemu
  sesuatu kepentingan untuk dibuat justifikasi. Urusan Ibu bapa rasulullah itu terserahlah pada Allah menentukannya, tidak perlu kita kepoh2 untuk mengambil tahu samada diazab atau tidak.
  Yang perlu kita beri tumpuan ialah pada akidah dan amalan kita yang masih hidup ini. Urusan Allah itu hak Allah. ( dalil dalam Quran nyata carilah)

  Kita umat Islam di akhir zaman ini perlu berhati-hati kerana pelabagai fahaman sesat dan menyesatkan muncul dan masing-masing mahu menjadi juara. Kumpulan ini menempelkan nama Sunnah tapi sebenarnya Khawarij/Rawafidh dan ajaran sesat lain.

  Mereka yang menyamakan Sifat Zat Allah demgam makhluknya adalah kumpulah dipanggil kumpulan Musyabbihah dan mereka ini pula berfahaman Allah
  berjisim = Mujassimah. Mereka mengatakan Allah
  duduk bersila, Allah berlari, Allah turun, Allah berupa, Allah bertangan, Allah letak kaki atas kursi dan macam-macam lagi. Alasan mereka tidak boleh takwil kerana nanti berlaku tahrif.
  Sedangkan takwil bukan mengubah ayat tetapi takwil dari maksud dengan memberi pengertian yang selayaknya mengikut Zat Allah yang maha suci. Contoh perkataan: Istiwa ada sejumlah pengertian lain selain dari duduk. Kumpulan ini memahami memegang kepada zahir ayat sebab itulah
  kefahaman mereka jumud dan sesat.

  Dari segi Fiqh tersasar juga kerana tidak mahu tetapi berpegang/bertaqlid pada Mazhab sedang tidak ada guru atau kiyai dari kumpulan ini semenjak Ibnu Taimiyah lagi termaksud Badui Najd Muhammad Abdil Wahid, pendapat dia ini ditentang sendiri oleh Bapanya, Sheikh Abdil Wahab dan Kakaknya Sheikh Sulaiman Abdil Wahid, yang terdiri dari penghafal hadits atau yang bertaraf Imam mujtahid. Si Nasr Din Al Bani mengomen hadits2 yang telah dibukukan bukannya penghafal hadits. Dia juga bertaubat akhirnya. Banyaklagi murid yang bertalaqqi secara terus dengan Ibnu Taimiyah seperti Ibnu Kathir, Az zahabi menyanggahi pendapat guru mereka dan keluar dari fahaman ibnu Taimiyah.

  Cuma pada masa kini Dai'i2 kumpulan ini yang ada
  adalah terbitan dari rangkaian Muhammad Abdil Wahab.Mereka ini pula suka mentakfirkan Ulama lain yang tidak sefahaman juga membidaahkan secara semborono amalan golongan lain sepertimana guru besar mereka yang tersebut ditas Muhammad Abdil Wahab dan Ibnu Taimiyah lakukan. Namun Ibnu Taimiyah sebelum pulang mengadap khaliqnya setelah berkesempatan bertemu dengan Sheikh A'to i llah telah bertaubat dan kembali berpegang dengan Akidah Ahle Sunnah Wal Jamaah dan Fiqh Mazhab Hanbali.
  Sayangnya dia tidak berkesempatan menggoreskan mata penanya bagi menjernihkan kesalahannya, maklumlah tika itu dia di penjara.
  Jadi kepada ikhwan, sahabat atau saudara Islam
  marilah kita bersatu hati beramal ilmu Islam yang luhur. Oleh kerana kita bukan dari kalangan
  mujtahid haruslah kita bertaqlid kepada mana2 mazhab yang 4. Kalau ada orang yang hanya tinggal 10 tahun di Saudi ngaku pandai,tandanya orang itu jauh dari pandai. 10 tahun baru selesai belajar satu kitab hadits itupun kalau belajar. Kitab2 lain bagaimana? Teman saya memondok di Mekah selama lapan tahun tapi begitu tawaduk sekali tidak pernah mengangkat diri. Ilmu masih sedikit katanya dan mahu pergi lagi belajar. Yang terbaik baginya ialah tidak berfahaman seperti mana puak2 Saudi seperti Soleh Utsaimin, Ibnu Baz bin Baz dan kuncu2 Wahhabi sesat lain. Pondoknya bermazhab Ahle sunnah dari mazhab Shafie beraqidah Assyairiah/Maturiddiah.
  Kepada saudara2ku yang tinggal di Bedok North/ South/ Avenue dan diskitarnya berhati-hatilah supay tidak terjebak dengan ajaram sesat ini.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kalau nak jawab syubahat diatas biarlah bedasarkan ilmiyah bukan dgn cara mcm ni..ini menujuk kan yg engkau ni memang jahil murakap..orang ni bila menysarah kan ilmu mendatangkan hujah berdasar kan Quran n Hadith..bukan mcm kau cakap otak berkecelaru..sebatu orang2 mcm kau nilah yg selau melakukan jenyahbilmiyah dan sesat dan menyesatkan...

   Delete
  2. Orang yang mengatakan ayah dan ibu kandung Rasulullah SAW beraqidah aneh, yaitu membagi Tauhid jadi 3 (Rububiyah, Uluhiyah dan Asma wa Sifat). Dimana Tauhid Rububiyah bertentangan dengan Tauhid Asma Wa Sifat.
   Dalam Tauhid Asma Wa Sifat mereka berkata jika di Quran disebut tangan dan wajah Allah. mereka memahami Allah punya tangan dan wajah, tapi tangan dan wajahNya berbeda dengan tangan dan wajah makhluk. nampak mempertahankan makna zahir tangan dan wajah, tanpa tathil (membuang) dna tahrif mengubah.
   Tetapi pelik ketika disebut dalam Quran orang kafir mengakui Allah sebagai Pencipta, Pemberi Rezeki, Pengatur, langsung membuat kesimpulan orang kafir mengakui Tauhid Rububiyah, padahal makna zahir Rububiyah bukan hanya mencipta, memberi rezeki dan mengatur. Bahkan makna utama Rububiyah yaitu memelihara/mendidik dengan kasih sayang tidak dibahas sama sekali.
   Mereka mudah membuat kesimpulan pengakuan Tauhid Rububiyah kepada orang kafir, sebaliknya mudah pulan membuat kesimpulan kekafiran ayah dan ibu kandung Rasulullah SAW.
   Inilah Akibat Aqidah aneh Wahabi/Salafi yang membuang Sifat Rahmat (Kasih
   Sayang), Sifat Utama Rububiyah Allah dari pembahasan Tauhid Rububiyah maka
   hilang pula rahmat mereka terhadap umat Islam lain dengan membid´ahkan amalan
   umat Islam lain, bahkan hilang rahmat terhadap ayah dan Ibunda Rasulullah dan
   mungkin juga terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wa alihi wassalam
   https://pemudade.wordpress.com/2015/09/05/penjelasan-kekeliruan-ajaran-membagi-tauhid-menjadi-3-rububiyyah-uluhiyyah-asma-wa-sifat/
   https://pemudade.wordpress.com/2015/10/06/anomali-tauhid-asma-wa-sifat-yang-memahami-sifat-allah-sesuai-lafaz-zahir-asma-dan-sifat-allah-kecuali-sifat-rububiyah/
   https://pemudade.wordpress.com/2015/09/08/sifat-rahmat-kasih-sayang-adalah-sifat-utama-rububiyyah-allah/
   https://pemudade.wordpress.com/2016/04/24/ayah-rasulullah-shallallahu-alahi-wa-alihi-wassalam/
   https://pemudade.wordpress.com/2016/04/28/ibunda-rasulullah-shallallahu-alaihi-wa-alihi-wassalam/

   Delete
 2. Apakah kebaikannya ulasan anda ini? Dibincang secara terbuka? Apakah kesan kepada mereka yang tidak mendalami ilmu agama?

  ReplyDelete
 3. طالب العلمAugust 25, 2011 at 5:09 AM

  Agama Islam adalah agama yang suci yang di jaga oleh Allah azza wajallah sebab itu ia adalah tauqifi,iaitu agama yang memerlukan kepada daleel samaada ia adalah dari alquran kalaam Allah atau dari hadith rasulullah S.A.W.

  Apa yang telah di tulis kan di dalam blog oleh ustaz ini adalah ijtihad beliau.Andainya ijtihad Ustaz ini adalah benar maka beliau diberi dua pahala dan jika ijtihad beliau salah maka ia deberi satu pahala sebagaimana yang di sabdakan oleh rasulullah S.A.W "Barangsiapa berijtihad dan betul ijtihadnya maka ia memperolehi dua pahala. Dan barangsiapa berijtihad dan salah ijtihadnya, maka ia dapat satu pahalanya sahaja."

  Samaada kita setuju atau tidak dengan ijtihad beliau ia adalah hak kita namun jika kita tidak setuju kita perlu mengetengah daleel dari nas alquran atau hadith bukan dari pandangan kita semata mata atau dari qaul qaul yang tidak ada sumber maraji' nya atau apa yang kita katakan tidak ada reference.

  Semoga kita semua senantiasa deberi taufiq dan hidayah oleh Azza wajallah dan sesantiasa menuntut ilmu alquran dan hadith dan mengamalkannya agar kita tidak sesat selama lamanya.Amin ya rabbal 'alameen

  Alfaqeer ila Allah Azza wajallah
  tolibul ilmi

  ReplyDelete
 4. Semua kita setuju bahawa agama itu nasihat. Telah menjadi tugas org yg mengetahui menerangkan apa yg diketahuinya sebagai nasihat.

  Penulis merasakan kesimpulan dari siri artikel ini akan bermanfaat utk semua pembaca yg ikhlas mencari kebenaran. Kesimpulannya, seorang muslim wajib mendahulukan al-Quran dan as-Sunnah atas segalanya, emosi mesti ditundukkan agar menerima wahyu.

  Emosi kita mengatakan bukankah hampanya ibu bapa Nabi yg merupakan kekasih Allah tidak berada disyurga. Tetapi bila datang khabar yg sohih dari Rasulullah sendiri, tiada jalan bagi kita melainkan menerimanya dan memikirkan hikmah takdir ketentuan Allah yg Maha Bijaksana.

  Penulis merasakan setiap pembaca yg jujur akan bertambah keimanannya bahawa hidayat ditangan Allah, Dia berikan kepada sesiapa yg dia kehendaki, dan jika Dia menyesatkan seseorang hambanya Dia tidak menzalimi mereka.

  Iman kita juga bertambah bahawa nasab keturunan seseorang tidak dapat menyelamatkan dirinya, amalannya sendirilah yang akan menjadi perhitungan.

  Ini antara manfaat terpenting artikel ini, selain fawaid ilmiyyah yg lain.

  Wa ma taufiqy illa bill

  ReplyDelete
 5. Assalamualaikum Warahmatullah,

  Samada ibu bapa Rasulullah saw itu kafir atau beriman - saya sendiri menyakini mereka tergolong antara orang-orang yang tidak diazab - adalah bukanlah perkara yang penting untuk diperbincangkan.

  Sesungguhnya, adalah terlalu lucah apabila kita sering memperkatakan tentang perkara ini yang kalau Rasulullah s.a.w masih hidup dan didengarnya tentulah menyakiti dirinya.

  Saya mendapati hanyalah aliran yang mengelar diri mereka sebagai 'Salafi' sahaja yang begitu gemar memperkatakan tentang status ibu bapa Rasulullah s.a.w di akhirat.

  Persoalannya ialah kenapa ? Apakah kepentingan menengahkan isu ini ?

  Tuan Ustaz berkata bahawa manfaat terpenting artikel ini ialah agar " Iman kita juga bertambah bahawa nasab keturunan seseorang tidak dapat menyelamatkan dirinya, amalannya sendirilah yang akan menjadi perhitungan."

  Persoalan saya ialah kenapa tidak menggunakan contoh anak Nabi Noh atau isteri Nabi Lut, yang nyata-nyata tanpa sebarang syak ialah kafir ?

  Kenapa perlu menggunakan contoh ibu bapa Rasulullah ?

  Ingin sekali saya menasihati Tuan agar janganlah menyentuh isu ini lagi bilamana ada contoh-contoh yang lebih shahih yang boleh Tuan gunakan.

  Disini saya kongsi dalil-dalil dari pendapat yang dipegang oleh majoriti masyarakat Islam dari dulu sampai sekarang mengenai isu ini -

  sila ke

  http://halaqah.net/v10/index.php?topic=15960.0

  http://komuniti.iluvislam.com/topic/22931-status-ibu-bapa-nabi-muhammad-saw/

  ReplyDelete
 6. Jangan sakiti Rasulullah - Bahagian 1

  Oleh SYEIKH MUHAMMAD FUAD KAMALUDIN AL-MALIKI

  http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0507&pub=utusan_malaysia&sec=Rencana&pg=re_02.htm&arc=hive


  SESIAPAPUN akan merasa sedih dan terguris hati jika keburukan kedua ibu bapanya disebut-sebut di hadapannya kalaupun ia suatu yang benar dan bukan sekadar tuduhan. Inilah fitrah hubungan kasih dan sayang yang ada di antara seseorang itu dengan ibu bapa kandungnya.

  Keburukan apakah yang lebih besar daripada kekufuran dan kekufuran siapakah yang lebih jelas daripada Abu Lahab sehingga celaan Allah SWT terhadapnya terakam jelas di dalam al-Quran. Tetapi apabila sampai ke telinga Nabi SAW bahawa ada sahabat yang mengungkit tentang kekufuran dan penentangan Abu Lahab di hadapan anak perempuannya yang Muslim, Nabi SAW telah melarang dan menegur perbuatan itu dengan sabdanya, "Jangan engkau mencerca mereka yang mati, lalu engkau menyakiti mereka yang hidup." (Riwayat al-Tirmizi).

  Jika itulah sikap Nabi SAW dalam kes Abu Lahab, bagaimanakah pula jika ibu dan ayah Nabi SAW sendiri yang disebut dan diungkit sebagai kufur dan berada dalam neraka? Adakah Nabi SAW tidak terguris hati atau merasa disakiti, tanpa mengira apa pun niat si penyebut? Lebih buruk lagi keadaannya jika diinsafi bahawa pandangan yang ibu dan ayah Nabi itu kufur adalah tidak benar dan bercanggah dengan pandangan jumhur ulama umat ini. Maka kenyataan tersebut turut merupakan suatu pendustaan dalam isu yang begitu dekat dengan kekasih Allah SWT dan makhluk-Nya yang paling mulia.

  Malangnya, akhir-akhir ini, telah beberapa kali dakwaan bahawa ibu dan bapa Nabi SAW itu kufur dan berada dalam neraka di ketengahkan dalam masyarakat kita secara terbuka dalam media perdana oleh para pendakwah yang popular dan dikenali ramai. Dalam keadaan begitu, tidak mustahil akan ramai ahli masyarakat yang tidak berkeahlian akan mudah terpengaruh, lantas sama-sama mengulangi kalimah yang pastinya menyakiti Nabi SAW itu. Mahukah kita jika umat Islam di Malaysia sampai terhitung sebagai tidak peka dengan apa yang menyakiti Nabi SAW? Bukankah ini boleh mengundang kemurkaan Allah dan Rasul-Nya?

  Isu Yang Tak Patut Ditimbulkan

  Jika diteliti secara insaf, sebenarnya tidak terdapat satu sebab pun yang munasabah untuk isu status ibu dan bapa Nabi SAW kita ungkit dan ditimbulkan di tengah-tengah masyarakat kita. Jika tidak ditimbulkan isu ini, masyarakat kita amnya mempunyai tanggapan yang sangat mulia terhadap ibu dan bapa Nabi SAW. Sikap ini adalah sikap yang lebih tepat dan berasas, seperti yang akan kita huraikan. Kalau pun ada yang bertanggapan bahawa ini adalah suatu sikap yang bercanggah dengan hadis, apakah isu ini menepati keutamaan yang begitu tinggi dan mendesak sehingga perlu ditimbulkan. Adakah selama ini dengan memuliakan ibu dan bapa Nabi SAW telah begitu merugikan dan memundurkan Islam dan umatnya di Malaysia?

  Selain kerana tiada keperluan jelas untuk ditimbulkan, isu ini juga tidak patut ditimbulkan secara terbuka kerana untuk benar-benar menganggapnya secara adil menuntut kajian dan penelitian ilmiah khusus. Kenapalah kita perlu menyibukkan masyarakat awam dengan persoalan-persoalan yang tidak mudah atau tidak mampu untuk mereka sikapi dengan adil?

  Sebenarnya, isu ini ada persamaan dengan beberapa isu-isu agama yang sifatnya kompleks dan boleh mengelirukan yang suka ditimbulkan oleh segelintir penceramah akhir-akhir ini. Walaupun kita sangat keberatan membahaskannya, tetapi apabila sudah ada yang menimbulkannya secara terbuka maka wajiblah pula penjelasan dibuat agar masyarakat tidak keliru dan tersalah faham. Pendek kata ia sudah menjadi suatu kemungkaran dan kezaliman ilmiah yang wajib dicegah dan dibetulkan.

  ReplyDelete
 7. Jangan sakiti Rasulullah - Bahagian 2

  Oleh SYEIKH MUHAMMAD FUAD KAMALUDIN AL-MALIKI

  http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0507&pub=utusan_malaysia&sec=Rencana&pg=re_02.htm&arc=hive

  Fahaman Yang Lebih Sejahtera

  Pandangan yang mendakwa ibu dan bapa Nabi SAW adalah kufur dan berada dalam neraka sebenarnya berpunca daripada dua hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam salah satunya, Nabi SAW bersabda bahawa Baginda tidak diizinkan oleh Allah memohon keampunan bagi ibu Baginda tetapi diizinkan menziarahi kuburnya. Dalam hadis kedua, Nabi SAW diriwayatkan menjawab pertanyaan seorang lelaki tentang nasib bapanya dengan menjawab bahawa ayah lelaki tersebut dan ayah Baginda sendiri berada dalam neraka. Walaupun sahih dari segi sanadnya tetapi jumhur ulama berpendapat bahawa teks hadis-hadis ini tidak boleh difahami secara zahir semata-mata. Ia adalah suatu yang biasa berlaku dalam kita berinteraksi dengan hadis. Bukan hanya kesahihan sanad menjadi penentuan hukum daripada sesuatu hadis. Terdapat juga kaedah-kaedah tertentu dalam memahami teks hadis itu sendiri yang perlu dipatuhi.

  Berdasarkan kaedah-kaedah dalam memahami teks hadis, hadis-hadis di atas sebenarnya tidak mendokong kesimpulan bahawa ibu dan bapa Nabi SAW kufur dan diazab. Pertamanya, makna zahir hadis-hadis ini tidak boleh dipegang kerana ia bertentangan dengan nas-nas al-Quran dan hadis-hadis lain. Antaranya, ayat-ayat dan hadis yang mensabitkan bahawa Nabi SAW adalah berasal daripada keturunan yang mulia dan terpelihara seperti ayat 219, surah al-Syu'ara' yang bermaksud, "dan (Allah melihat) pergerakanmu di antara orang-orang yang sujud". Ibnu 'Abbas r.a, seperti yang diriwayatkan oleh al-Bazzar, al-Tabrani dan Abu Nuaim serta dalam tafsir-tafsir al-Tabari dan al-Qurtubi, berpendapat bahawa ayat ini bermaksud bahawa Nabi SAW telah berpindah dari satu sulbi ke satu sulbi di kalangan nenek moyang yang sujud dan beriman. Hal ini disokong oleh hadis-hadis yang merakamkan bahawa Nabi SAW pernah memuji atau berbangga dengan ibu bapa dan keturunannya, sedangkan adalah tidak wajar Nabi SAW melakukan demikian jika mereka itu syirik atau kufur.

  Maksud zahir hadis-hadis ini juga bertentangan dengan nas-nas al-Quran berkenaan kaedah bahawa Allah SWT tidak akan mengazab sesuatu kaum sebelum dikirimkan para rasul-Nya untuk menyampaikan agama yang benar (al-Israa':15, al-An'aam:131, al-Syu'araa', al-Nisaa':165). Terdapat pula ayat-ayat yang menafikan bahawa terdapat rasul yang dikirim kepada kaum Nabi Muhammad SAW sebelum kebangkitan Baginda (Saba':44, al-Qasas:46). Maka kesimpulan yang lebih tepat adalah kedua-dua ibu dan bapa Nabi SAW sama ada beriman dengan peninggalan risalah rasul-rasul yang terdahulu ataupun tergolong dalam kalangan Ahlul Fatrah, iaitu mereka yang berada di zaman yang tiada rasul, menyebabkan mereka secara prinsipnya tidak akan diazab.

  ReplyDelete
 8. Jangan sakiti Rasulullah - Bahagian 3

  Oleh SYEIKH MUHAMMAD FUAD KAMALUDIN AL-MALIKI

  http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0507&pub=utusan_malaysia&sec=Rencana&pg=re_02.htm&arc=hive

  Ada juga pandangan ulama yang mentakwilkan makna 'abi' dalam hadis kedua yang zahirnya bermaksud 'ayah' kepada Abu Talib atau Abu Lahab, bapa-bapa saudara Nabi SAW dan bukannya Abdullah, bapa Baginda SAW.


  Penggunaan panggilan sebegini memang berlaku dalam bahasa Arab dan dalam al-Quran sendiri dalam kes Nabi Ibrahim AS (al-An'aam : 74). Ada juga pandangan ulama bahawa kedua-dua hadis Riwayat Muslim itu memang perlu ditakwilkan kerana makna zahirnya bercanggah. Jika ibu Nabi SAW benar-benar kafir, Nabi SAW tidak akan diizinkan Allah SWT untuk menziarahi kuburnya.

  Kita juga telah menyentuh bagaimana mengatakan ibu dan bapa Nabi SAW berada di dalam neraka akan menyakiti Nabi SAW. Menyakiti Nabi dengan apa cara sekalipun adalah jelas diancam di dalam al-Quran dengan laknat Allah SWT di dunia dan akhirat serta dijanjikan dengan siksa yang pedih dan hina (al-Tawbah:61 dan al-Ahzab:57). Melihat betapa besarnya kesalahan ini, tidak hairanlah Saidina Umar bin Abdul Aziz dilaporkan telah mengancam seorang pegawainya yang mengatakan ibu dan bapa Nabi SAW musyrik dengan hukuman dipotong lidahnya, dipotong tangan dan kakinya dan dipancung kepalanya. Lalu pegawai itu dilarang memegang apa-apa jawatan sepanjang khilafahnya.(Tarikh Ibn 'Asakir). Imam al-Alusi (m.1127H) pula dalam Tafsir Ruh al-Maaninya ada memberi amaran keras, "Aku bimbangkan kekufuran terhadap seseorang yang menuduh ibu dan ayah Nabi SAW (kufur) (Jilid 11, ms.207).

  ReplyDelete
 9. Jangan sakiti Rasulullah - Bahagian 4 ( Akhir )

  Oleh SYEIKH MUHAMMAD FUAD KAMALUDIN AL-MALIKI

  http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0507&pub=utusan_malaysia&sec=Rencana&pg=re_02.htm&arc=hive

  Perincian dan huraian lanjut tentang pandangan para ulama yang membela ibu dan bapa Nabi SAW boleh didapati dalam beberapa kitab termasuk kitab-kitab khusus karangan Imam al-Hafiz Jalaluddin al-Suyuti, Masalik al-Hunafa dan al-Ta'dzim wal Minnah, kitab al-Hujaj al-Wadhihaat karya ulama' Makkah, Al-'Allamah Sayyid Ishaq Azzuz, kitab Sadad al-Din oleh Imam al-Barzanji, kitab Hadyu al-Nairain karya al-Allamah Prof.Dr.Judah al-Mahdi dari Universiti al-Azhar Mesir dan fatwa Mufti Mesir, Al-Syeikh Dr.Ali Jum'ah dalam koleksi fatwanya, al-Bayan. Insya-Allah dalam masa terdekat, kami akan mengeluarkan terjemahan dan sedutan daripada kitab-kitab ini dalam bahasa Melayu.

  Jelas daripada perbahasan ringkas kita ini bahawa, jika kita mahu, ruang untuk kita mempertahankan keimanan dan terselamatnya ibu dan bapa Nabi SAW yang mulia adalah luas terbentang. Kalaulah bersangka baik itu terpuji, maka apakah lagi situasi yang lebih utama untuk kita bersangka baik selain dalam isu ini yang membabitkan hak kekasih dan makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah SWT. Ia juga sebenarnya adalah sangka baik kita terhadap Allah SWT sendiri yang Maha Kaya lagi Berkuasa untuk meletakkan zuriat kekasih-Nya dalam rantaian keturunan hamba-hamba-Nya yang terpilih.

  Di sebalik episod yang sangat mengguris hati ini, mungkin ada beberapa hikmah dan pengajaran yang perlu diambil. Para penceramah yang giat mengisi ruang dakwah di tengah masyarakat mestilah sangat berhati-hati dalam memilih kandungan dan mesej dakwah mereka. Ini kerana, bersama populariti dan kemasyhuran itu datangnya amanah yang dipertanggungjawabkan. Bagi masyarakat pula, di zaman ledakan informasi ini yang turut menyaksikan informasi agama turut tersebar tanpa kawalan, mereka perlulah lebih berhati-hati dalam mempercayai apa yang mereka baca dan dengar. Maklumat agama yang keluar di akhbar, terdengar di radio, tersiar di TV dan popular di internet tidaklah semestinya dijamin betul dan benar. Dalam bab agama, janganlah kita malas mengkaji dan mempastikan kerana akhirat kitalah yang jadi pertaruhannya. Isu ini juga adalah satu contoh jelas bagaimana sikap terlalu merujuk kepada Sunnah tanpa berpandukan kaedah dan panduan para ulama muktabar adalah sikap yang silap dan merbahaya. Janganlah kita mudah terbawa-bawa dengan sesetengah aliran yang mendakwa sebagai menjuarai Sunnah sedangkan hakikatnya mereka sering menzalimi Sunnah dan yang empunya Sunnah SAW. Semoga Allah SWT menjadikan kita di kalangan mereka yang sentiasa menggembirakan dan mempertahankan kekasih-Nya, Nabi Muhammad SAW.

  Penulis ialah Ali Majlis Agama Islam Negeri Sembilan dan Penasihat Yayasan Sofa Negeri Sembilan

  ReplyDelete
 10. Huraian ibu bapa nabi dalam syurga - Bahagian 1

  http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0507&pub=utusan_malaysia&sec=Bicara_Agama&pg=ba_03.htm&arc=hive


  SOALAN
  Saya membaca dengan teliti jawapan tentang status ibu bapa Nabi dalam jawapan minggu lalu. Cuma, ada pendapat yang mengatakan ibu bapa Nabi berada dalam syurga. Boleh ustaz huraikan?

  JAWAPAN:

  PENDAPAT ulama yang mengatakan ibu bapa nabi SAW di dalam syurga. Kebanyakan ulama tidak suka berbincang topik ini termasuklah saya atas dua alasan. Yang pertama apa kepentingan tajuk ini, dan keduanya apa manfaat yang diperolehi sesudah kita bincangkan suatu yang menjadi hak Allah SWT.

  Namun, minggu lepas soalan ini dijawab. Sebenarnya, soalan sebegini dikhuatiri akan menyinggung Rasulullah SAW.

  Oleh itu harus dielak membincangkan perkara yang menjadi hak mutlak Allah SWT. Kita wajib beriman bahawa, syurga itu adalah hak Allah neraka juga adalah hak Allah SWT.

  Keputusan muktamad siapa ke syurga dan neraka juga menjadi hak Allah SWT. Allah akan memasukkan ke dalam syurga-Nya sesiapa yang dikehendaki-Nya dan akan dihantar ke neraka sesiapa yang dikehendaki-Nya.

  Kita yakin dengan sepenuh hati bahawa sifat Rahmat mengatasi sifat kemurkaan-Nya. Allah SWT berfirman yang bermaksud: …Ia telah mewajibkan atas diri-Nya memberi rahmat… (al-An'am: 12)

  Di dalam mentafsirkan ayat ini Sayyid Qutub telah memberi huraian yang sangat menarik. Jelas beliau: "Allah SWT telah menetapkan rahmat dengan kehendak dan kemahuan-Nya, ini merupakan keadaan ketetapan-Nya ke atas ciptaan-Nya, dan itu jugalah kaedah yang dilimpahkan ke atas ciptaan-Nya di dunia mahupun di akhirat…" (Sayyid Qutub, Fii Zilal al-Quran, jld: 2, hlm: 1048, lihat Muhammad al-Tahir ibn 'Asyur, al-Tahrir wa al-Tanwir, jld: 3, hlm: 151)

  ReplyDelete
 11. Huraian ibu bapa nabi dalam syurga - Bahagian 2

  http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0507&pub=utusan_malaysia&sec=Bicara_Agama&pg=ba_03.htm&arc=hive

  Al-Tabrisiy berpendapat: "Allah SWT telah mewajibkan atas diri-Nya memberi nikmat rahmat kepada ciptaan-Nya". (al-Fadl Hasan al-Fadl al-Tabrisiy, jld: 4, hlm:11)

  Allah berfirman yang bermaksud: …Tuhan kamu telah mewajibkan atas diri-Nya sendiri akan memberi rahmat…(al-An'am: 54).

  Sebahagian ulama berpendapat ibu bapa Nabi SAW berada dalam syurga dengan beberapa alasan yang berikut:

  1- Sesungguhnya keturunan bapa Nabi SAW, Abdullah bin Abdul Mutalib dan bonda Nabi SAW, Aminah daripada Nabi Adam a.s hingga Abdullah bin Abdul Mutalib tidak ada yang kafir, ini kerana keturunan asal Nabi SAW adalah suci dan baik.

  Firman Allah yang bermaksud: Sesungguhnya golongan musyrikin adalah najis…(al-Taubah: 28). Najis dalam ayat ini bermaksud kotornya akidah mereka kerana menyembah selain Allah. (Fakhruddin al-Razi, tafsir al-Kabir, jld: 16, hlm: 21, lihat Muhammad al-Tahir ibn 'Asyur, al-Tahrir wa al-Tanwir, jld: 3, hlm: 151)

  Sehingga kini tiada nas secara jelas sama ada daripada ayat al-Quran mahupun hadis atau mana-mana buku tarikh (sejarah) yang membuktikan bahawa ibu bapa Nabi SAW terlibat dalam penyembahan berhala.

  Ini bermaksud mereka suci daripada melakukan amalan jahiliah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim baginda bersabda yang bermaksud: Sesungguhnya Allah telah memilih bani kinanah daripada keturunan Nabi Ismail lalu memilih kaum Quraisy daripada kalangan bani kinanah, daripada Quraisy memilih bani Hashim lalu Allah memilihku daripada keturunan bani Hashim. (riwayat Muslim, Sahih Muslim, no: 5897, Kitab: al-Fadail, Bab: Fadl Nasab al-Nabiy, jld: 15, hlm: 38)

  ReplyDelete
 12. Huraian ibu bapa nabi dalam syurga - Bahagian 3

  http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0507&pub=utusan_malaysia&sec=Bicara_Agama&pg=ba_03.htm&arc=hive

  Asal usul keturunan Rasulullah SAW bersusur galur dan ada rantaian yang sah daripada Nabi Ismail a.s daripada Nabi Ibrahim a.s.

  Doa Nabi Ibrahim a.s melalui firman Allah SWT yang bermaksud: Wahai Tuhan kami! Jadikanlah kami berdua (Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail): orang Islam (yang berserah diri) kepada-Mu, dan jadikanlah daripada keturunan kami: umat Islam (yang berserah diri) kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadat kami, dan terimalah taubat kami; sesungguhnya Engkaulah Maha Penerima taubat, lagi Maha Mengasihani. (al-Baqarah: 128).

  2- Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Nuaim, al-Thabariy dan Ibn 'Asakir daripada Rasulullah SAW, baginda bersabda yang bermaksud: "Aku telah keluar daripada hasil nikah dan bukan daripada keturunan yang rosak, sedang aku adalah daripada keturunan Adam sehingga telah dilahirkan akan aku oleh Ibu dan Ayahku sedang aku tidak pernah ditimpa sebarang perbuatan jahat orang jahiliah". (al-Sayuti, al-Dur al-Manthur, jld:3, hlm: 294)

  Dalam riwayat yang lain daripada Abu Nuaim al-Asbahaniy, sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: "Ibu bapaku tidak pernah (beramal) dengan amalan jahiliah (menyembah berhala) sedang Allah SWT mengeluarkan daku daripada asal-usul yang baik ke rahim yang yang suci bersih (solid) sedang tidak bercambah kepada dua melainkan aku adalah yang terbaik daripada keduanya. (al-Sayuti, al-Dur al-Manthur, jld: 3, hlm: 294)

  3- Imam Jalaluddin al-Sayuti di dalam karya beliau Masalik al-hunafa' fi Islam waaliday al-Mustafa membuat ketetapan seperti berikut: "Sesungguhnya jalan hidup kedua-dua mereka (ibu bapa Nabi SAW) adalah meninggal sebelum baginda di utus menjadi Rasul dan tiada penyiksaan sebelum itu kerana risalah Islam belum sampai kepada mereka berdua.

  Keadaan ini berdasarkan firman Allah SWT yang bermaksud: …Dan tiadalah Kami mengazabkan sesiapapun sebelum Kami mengutuskan seorang Rasul (untuk menerangkan yang benar dan yang salah. (al-Israk: 15)

  ReplyDelete
 13. Huraian ibu bapa nabi dalam syurga - Bahagian 4 ( ( Akhir )

  http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0507&pub=utusan_malaysia&sec=Bicara_Agama&pg=ba_03.htm&arc=hive


  Pak Hamka di dalam tafsirnya menyebut: "ertinya tidaklah Allah sewenang-wenang saja memasukkan hamba-Nya ke neraka lantaran satu kesalahan sedang mereka belum diutus seorang Rasul pun". (Prof. Dr. Hamka, jld: 6, hlm: 4,024)

  Berdasar ayat ini sepakat al-'Asyairah daripada kalangan ahli Kalam dan Usul, begitu juga dengan ulama al-Syafieyah daripada kalangan fuqaha berpendapat, sesiapa yang meninggal sebelum sampai kepada mereka dakwah maka meninggallah mereka dalam keadaan selamat (bebas daripada api neraka).

  4- Tidak tersabit secara jelas yang mereka berdua (ibu dan ayah Nabi SAW) pernah menyembah berhala. Maka dan mereka adalah terdiri daripada kalangan ahli fatrah (tempoh belum sampai utusan Allah).

  Datuk mereka adalah Ibrahim a.s seperti mana terdapat kumpulan daripada keturunan ini menyembah Allah SWT yang masih beriman kepada Allah SWT seperti Zaid bin Amru bin Nufail dan Warqah bin Naufal.

  Lalu pandangan inilah yang didokong dan disokong oleh sekumpulan ulama seperti Imam Fakhruddin al-Raziy.

  Kesimpulannya, mengikut sebahagian ulama, ibu bapa Nabi saw di dalam syurga. Ini kerana mereka tidak terlibat dengan aktiviti jahiliah, dan mereka tergolong dalam ahli fatrah.

  ReplyDelete
 14. Assalamualaikum Warahmatullah,

  Untuk senarai artikel berhubung dengan status ibu bapa Rasulullah di akhirat mengikut pandangan yang shahih, sila ke -

  http://alraufi.blogspot.com/2011/08/status-ibu-bapa-nabi-muhammad.html

  ReplyDelete
 15. Menyakiti Rasulullah adalah apabila kita mendustakan kata2 baginda. Jika pendusta atas nama Nabi menempah tempat duduknya dineraka, bagaimana dengan seorang yg mendustakan kata2 Rasulullah!

  Jika membenarkan dan menyampaikan hadith Nabi ini satu dosa, berdosalah Imam Muslim, Imam Ibnu Abi Syaibah, Imam Ahmad, Imam Baihaqi, Imam Nawawy dll yg samada meriwayatkan, mengeluarkan, mempertahankan serta berhujjah dengan hadith ini.

  Berdosalah mereka lalu berpahalalah golongan Syiah yg mendustakannya.

  Lihatlah salaf mana yg kamu ingin bersama.

  Rasulullah sayang ibu bapanya, tetapi beliau lebih sayang Tuhannya, beliau tidak akan khabarkan sesuatu yang tidak benar dari Tuhannya.

  Baginda redha dgn qadar Allah, marilah kita juga redha kepada Allah sebagai tuhan, kepada Muhammad sebagai pesuruhNya...

  ReplyDelete
 16. Bagi yang menanggap perkara ini tidak penting dibincangkan, membenarkan sabda Nabi kita adalah perkara yang sangat penting.

  Yg menyarankan agar diberi contoh lain, seperti anak Nabi Nuh, isteri Nabi Lut, tetapi bukan ibu bapa Nabi kita, apa bezanya jika kamu anggap semuanya menyakiti Nabi? Apakah halal menyakiti Nabi2 lain?

  Jika sebabnya adalah kita syak ibu bapa Rasulullah adalah kafir, saya tidak syak, sebagaimana ulama2 yg menerima hadith Anas ini tidak syak. Sanadnya adalah sesohih2 sanad Imam Muslim.

  Sengaja saya tidak padam komen2 anda, biar pembaca bezakan sendiri dengan tulisan saya.

  Wallahu waliyyut taufiq

  ReplyDelete
 17. Assalamualikum Ustd.

  Ubat memang pahit tapi ia menyembohkan. Ini lah ujian dan cabaran yg besar, siapa yg boleh menerima kenyataan yg jelas atau mengikuti hawa nafsu dan menepis kebenaran walaupun ada hadits shaih dan keterangan tafsir al Quran.
  Ibnu Katsir, lebih mencintai nabi berbanding dari kita. Jika ibnu Katsir rela dan redho memberI tafsiran yg benar, siapakah kita untuk menolak fakta fakta dari Dan Quran.

  Semoga Allah tunjuki jajan yg benar pada mereka yg maseh ingkar pada kebenaran

  ReplyDelete
 18. Jazakallahu khairan,..kita sedang diuji oleh Allah sebagaimana kaum Ahlu Fatrah diakhirat kelak..dimana keyakinan & keimanan kita..menentukan..nasihat ana kepada diri ana..yakinlah dengan Al Quran dan apa2 yg telah disampaikan oleh Nabi kita walaupun ianya seolah2 berat untuk kita menerimanya..tanpa ragu2..insyaallah kita dipihak yg diredhai Allah...wuallahu a'lam.

  ReplyDelete
 19. 1. Kepada Pemilik Blog ini, baca dulu sebelum mencantum-cantumkan nama asSuyuthy didalam blog anda, ulasan lengkap al-Imam Jalaluddin asSuyuthy yang disana memaparkan banyak hujjah ayat alQur'an dan hadits mengenai Ibu-Bapak Nabi itu Masuk Surga dalam kitab beliau:
  التعظيم والمنة في أن أبوي الرسول في الجنة

  2. Ini pulalah menjadi bukti bahwa wahaby (Saudi Arabia) telah berhasil menjadi alat zionis Yahudi Inggris-Amerika-Israel dalam menghancurkan Islam dari dalam.
  Maka menjadi benar dan nyatalah apa yang disampaikan oleh Sayyid Ahmad Zaini dahlan alMakky dalam Muqoddimah:
  أسنى المطالب في نجاة أبي طالب
  bahwa permasalahan ini adalah wilayah politik antara AhlusSunnahWalJama'ah Pengikut Nabi dan 4 KhulafaurRosyidin (termasuk Ali bin AbiThalib) dengan para Pembenci Ali yang lalu merembet kepada Ayah-Ibu Nabi. karena ditunggangi kepentingan diluar Islam. Dan ini mencuat semenjak Bani Umayyah, dan ini sama sekali bukanlah wilayah agama, tetapi politik. Termasuk Wahaby yang anti Para Habaib keturunan Nabi, mau propaganda lewat jalur ini.

  WASPADALAH....! WASPADALAH...!

  ReplyDelete
 20. Saya telah baca risalah2 Imam Suyuti, saya juga telah baca jawaban2nya antaranya kitab Mulla Ali Qari.

  Sebelum ada Wahabi, masalah ini telahpun disebarkan oleh ulama dahulu. Hadith Abu Talib dlm neraka diriwayatkan oleh dua Imam Hadith didunia, Bukhari dan Muslim. Hadith ini disetujui oleh Baihaqi, Nawawi, Ibnu Hajar dll, lama sebelum wujud Imam Suyuti dan 'Wahabi'.

  Apakah ulama2 ini juga kamu kata alat zionis?

  ReplyDelete
 21. Anda bohong telah membaca dengan kefahaman akan Risalah Imam Suyuthy...!!!

  Karena disini anda sama sekali tidak membahas Naskh-Mansukh. Yakni bahwa hadits2 yang anda utarakan adalah dalil2 yang Mansukh (dihapus).

  Memahami agama tidak boleh hanya dengan mencuplik sepotong atau dua potong dari seluruh dalil yang ada. lalu ia berkesimpulan.

  tetapi Harus dikumpulkan seluruhnya, jika ada yang kelihatannya bertentangan, maka sesuai Kaidah Ushul Fiqh, Maka haruslah diJama'/dikompromikan bila memungkinkan. Bila tidak, maka bila diketahui yang mana yang awal dan yang akhir, maka berlaku Naskh-Mansukh.

  Anda telah curang, sebab hanya menampilkan cuplikan dalil yang menyokong pola pikir wahaby.... Dan ini menyesatkan kalangan Awam (ini sebagaimana kebiasaan wahaby)

  Apakah anda juga akan mengatakan bahwa Khomer/Minuman keras adalah halal, dengan hanya menukil dalil:
  -
  يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
  -
  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

  Tidak bukan???

  Anda juga telah memutarbalikkan fakta dengan menukil tidak pada tempatnya atas pendapat Imam Suyuthy, yang seolah mendukung ucapan anda. bahwa mestinya ayah-ibu Nabi Muhammad harusnya beriman dengan agamanya Nabi Isa Alaihis Salam.

  Kenapa? karena semua tahu bahwa Nabi Isa hanya diutus untuk kalangan Bani Israel. dan Ayah-Ibu Nabi bukanlah dari kalangan bani Israel. (Hal ini juga dipaparkan oleh Imam Suyuthy dalam risalahnya). dan sekali lagi anda berdusta, telah memahaminya.

  Baca surah as-Shaf[61] ayat 6
  وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ

  Perhatikan, ayat إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ Nabi Isa diutus hanya untuk Bani Israel. beliau beda dengan Nabi Muhammad yang diutus untuk Semua Manusia.

  Baca surah Saba[34] ayat 28:
  وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
  وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُون

  Bagaiman anda bisa mencantumkan dalam tulisan anda diatas bahwa harusnya ayah-ibu nabi mengikuti ajaran Nabi Isa???????????

  TERAKHIR
  Dengan membahas ini semua.

  1. Apakah anda merasa hebat karena anda beriman dan pasti masuk Surga, sedang ayah-ibu Nabi Muhammad
  (Rosul yang telah berjasa atas "keimanan anda") adalah Kafir dan pasti masuk Neraka?
  (Seolah Surga adalah milik anda)

  2. Apakah anda kira Rosululloh tidak tersakiti hatinya dengan ucapan2 anda ini? Bahwa kedua ayah-ibunya telah anda Neraka-Neraka kan!!?

  3. Apakah anda tidak takut dengan laknat dan Adzab Alloh didunia - Akhirat bagi yang menyakiti Nabi SAW

  Baca firman Alloh al-Ahzab[33] ayat 57:
  إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا

  4. ketahuilah tidak semua pengetahuan itu harus diperbincangkan !!

  Benarlah sabda Nabi Muhammad saw dalam Shahih Bukhari-Muslim:

  كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

  "Cukuplah seseorang itu dikatakan DUSTA jika ia membicarakan apa saja yang ia dengar"

  juga

  كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما يسمع

  "Cukuplah seseorang itu dikatakan berDOSA jika ia membicarakan apa saja yang ia dengar"

  Juga

  َمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُت

  "Siapa yang Iman kepada Alloh dan Hari Akhir, maka hendaknya berkata baik atau DIAM ".

  ReplyDelete
 22. "Cukuplah seseorang itu dikatakan berDOSA jika ia membicarakan apa saja yang ia dengar"

  Katakanlah demikian itu kepada Anas bin Malik, Tsabit al-Bunani, Hammad bin Salamah, Affan bin Muslim, Ibnu Abi Syaibah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Muslim, Imam Bayhaqi, Imam Nawawi, Mulla Ali Qari...

  Atas Nabi menyampaikan, atas kita membenarkan. Antara kami dan kamu adalah kalam as-Sadiqul Masduq. Kami harapkan agar kami termasuk dalam ayat ini:

  (( و الذي جاء بالصدق و صدق به ألائك هم المتقون ))
  (( Dan yang datang dengan kebenaran dan membenarkannya, merekalah yang ( benar2) bertaqwa ))

  ReplyDelete
 23. Satu Hal yang saya senang dari anda, adalah anda tidak pengecut seperti kebanyakan wahaby yang lain.

  Yakni anda berani menampilkan utuh comment yang dikirimkan...

  Semoga Alloh menunjukkan kebenaran dan kearifan kepada anda...

  السلام على من اتبع الهدى

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kau dah tak boleh jawab ustad ni pastu kau nak puji dia..ape punya murakab bin bebal

   Delete
 24. Ketahuilah Mengkafirkan orang lain bukanlah suatu Ibadah !!

  Kita tidak akan dituntut oleh Alloh di Akhirat NANTI, hanya karena dahulu ketika di Dunia, kita tidak ikut mengkafirkan Hamba Alloh yang lain.

  Justru jika kita salah dalam memvonis kafir seseorang, maka bisa-bisa kitalah yang akan celaka di Akhirat NANTI.

  Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw dalam Shahih Bukhary (no.5753) dan Shahih Muslim (no.225):

  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ. فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ ».

  Dari Abdulloh bin Dinar sesungguhnya ia mendengar Abdulloh bin Umar berkata; Bersabda Rosululloh SAW :

  " Siapa saja orang yang berkata kepada saudaranya _Hai Kafir !_ maka salah satu dari keduanya, pasti kembali dengan membawa kekafiran itu. Jika saudaranya itu seperti yang ia tuduhkan, (maka tanpa ia kafirkan sekalipun, tetaplah saudara itu memang kafir). Tapi jika tidak demikian, maka kaKAFIRan itu niscaya kembali kepada DIRInya SENDIRI ".
  (Na'uudzu billaah....)

  Sebagai PENUTUP dari perjumpaan ini,

  Perhatikan UNGKAPAN BIJAK dari Imam Ubaidillah bin Ahmad alMubarakfury (w.1414H) dalam kitab syarah hadits مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح juz 5 hlm 513, berikut ini:

  واعلم أن هذه المسألة كثير النزاع والخلاف بين العلماء، فمنهم من نص على عدم نجاة الوالدين كما رأيت في كلام القاري والنووي، وقد بسط الكلام في ذلك القاري في شرح الفقه الأكبر، وفي رسالة مستقلة له، ومنهم من شهد لهما بالنجاة كالسيوطي، وقد ألف في هذه المسألة سبع رسائل بسط الكلام فيها وذكر الأدلة من الجانبين. من شاء رجع إليها. والأسلم والأحوط عندي هو التوقف والسكوت


  "Ketahuilah sesungguhnya masalah ini adalah banyak pertentangan dan perbedaan diantara para Ulama'.

  maka diantara mereka ada yang memutuskan bahwa Ayah-Ibu Nabi tidak selamat (neraka), seperti yang dapat engkau lihat dalam pendapat al-Qory dan an-Nawawy. Dan al-Qory membahasnya secara panjang lebar dalam Syarah al-Fiqh al-Akbar. dan dalam Risalahnya yang tersendiri.

  Dan diantara mereka ada pula yang bersaksi bahwa kedua Ayah-Ibu Nabi SAW adalah Selamat (masuk Surga), seperti as-Suyuthy. Dan sungguh beliau menulis 7 Risalah mengenai masalah ini secara panjang lebar didalamnya.

  Dan (ketahuilah) masing-masing pihak telah menampilkan dalil-dalilnya. Dan siapa saja yang mau, maka silahkan (baca dan) merujuk sendiri kepadanya.

  DAN YANG PALING SELAMAT DAN YANG PALING HATI-HATI BAGIKU, ADALAH BERHENTI DAN DIAM "

  ReplyDelete
 25. Ustat,
  أفرأيت من اتخذ الهه هواه..

  ReplyDelete
 26. Lorong engku aman, safanjany, semoga allah bangkitkan kamu berdua di kiamat kelak bersama ibu bapa nabi.

  ReplyDelete
 27. Ya benar...
  Dan هواه yang menjadi الهه itu adalah merasa paling benar dan mudah mengkafir-syirik-bid'ah kan saudara muslimnya yang lain.

  Sehingga ketika dikatakan kepadanya
  وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ

  maka ia akan menjawab
  قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

  Padahala Mereka itulah
  أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُون

  ReplyDelete
 28. Pak, siapa makan cabe rasa pedas.
  فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره

  ReplyDelete
 29. Yah dimana-mana beginilah watak wahaby jika kalah berdiskusi...

  Mereka yang bikin cabe tetapi ketika mulut mereka terasa pedas, orang lain yang disuruhnya diam..
  يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ

  Mereka yang jual, kita yang beli, Eeieeeeh merekanya malah lari...?!?%?@#??

  Akibat Doktrin guru-gurunya, mereka ini menjadi orang-orang yang jumud, kaku dan maunya menang sendiri
  خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَة

  Sehingga penjelasan ilmiyah tak memiliki atsar sama sekali
  سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُون

  Maka sikap kita AhlusSunnah Wal Jama'ah sebagai Ibaadur Rohmaan adalah santai-santai saja atas prilaku jahiliyyah wahaby semacam ini, kita hanya dapat berkata: " Salaamaa... "
  وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

  Insya Alloh mudah-mudahan dikemudian hari, kalian dapat mengambil manfaat dan tersadar :
  فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ

  Dan kami hanya berserah diri kepada ALLOH..
  وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَاد

  ReplyDelete
  Replies
  1. Aku ni orang bodoh...tapi Alhamdulillah sedikit ilmu yg Allah beri dapat aku fahami ape yg diperbahaskan dan aku setuju sebagaimana yg disyarahkan oleh ustadz..penyampaian yg cukup ilmiyah..bukan mcm kau modal cuma pangil orang wahaby aje...goblok bin badigol

   Delete
 30. Menyaksikan siapa yang disaksikan Allah dan RasulNya sebagai Ahli Syurga adalah iman dan ibadah. Begitu juga mengkafirkan siapa yang dikafirkan Allah dan RasulNya adlaah iman dan ibadah. Sebab itu Imam Muslim masukkan hadith Anas tentang bapa Nabi ini dalam Kitabul Iman.

  Berkata Imam Muslim dalam Muqaddimah Sohihnya :

  " Tidak ada yang aku masukkan dalam kitab ini melainkan dengan hujjah, dan tidak ada yang aku tinggalkan darinya melainkan dengan hujjah ".

  Kitab Sohih Muslim atau al-Musnad as-Sohih disusun beliau dengan mensyaratkan hadith2 yang sohih, yang digunaka pakai oleh ulama, untuk dijadikan pegangan oleh orang awam.

  Ini agama, wahai ikhwah, agama ini bukan datang dengan semua yang disenangi hati dan nafsu. Tujuan syariat adalah mengeluarkan hamba dari penghambaan kepada dirinya, nafsunya, segala selain Allah kepada penghambaan hakiki hanya kepada Tuhannya.

  Sesuatu yang telah diputuskan oleh Allah dan RasulNya, tiada pilihan lagi bagi orang yang beriman lelaki dan perempuan. ( ما كان لهم الخيرة )

  Siapa yang tidak kafirkan Firaun,Abu Lahab dan Abu Talib maka dia tidak beriman, setelah dia tahu mereka dikafirkan Allah dan RasulNya.

  Sebagaimnan siapa yang tawaqquf, tafwid urusan Abu Bakar dan Umar, kesyurga mereka atau neraka tidak beriman.

  Berkata Imam Nawawi dalam kitab Riddah : " من لم يكفر الكافر فهو كافر "

  Maka kita dapati Imam Nawawi juga mengkafirkan ibu bapa Nabi, imaanan wa tasliman.

  Kita disuruh menyerahkan urusan yang tiada nasnya kepada Allah, benar, kerana ia termasuk perkara ghaib. Adapun urusan yang telah dikhabarkan dengan jelas oleh wahyu, maka jalannya adalah beriman dan tasleem.

  لا تقدموا بين يدي الله و رسوله واتقوا الله

  Jangan terlalu gembira ana izinkan komen2 antum disini. Ana sengaja biarkan setakat ini biar dilihat cara pemikiran mereka yang tidak sependapat dengan hujjah orang lain. Apakah dibalas dengan adab dan hujjah atau sebaliknya.

  Oleh itu ana ingatkan ayat ini, dan peringatan itu bermanfaat buat orng2 yang beriman :

  و لا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان و من لم يتب فألائك هم الظالمون

  Sebelum itu Allah adalah saksi, para malaikat adalah saksi, و كفى بالله شهيدا

  Celaan2 antum tidak memudaratkan kami dan dakwah sedikitpun melainkan apa yang dikehendaki Allah.

  Jika semua jin dan manusia berkumpul utk memudaratkan engkau, tiada yang dapat mereka mudaratkan melainkan apa yang telah Allah telah tuliskan...

  Bermuhasabahlah kalian....


  Wassalam

  ReplyDelete
 31. Maaf, atsar apa yang bapak maksudkan? Kok dalil2 yg. Ustaz bawakan gak cukup jelas sehingga bapak perlu berdalilkan dengan perkara khilafiyah?
  شر الإستدلال استدلال بالخلاف.
  أفتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض؟

  ReplyDelete
 32. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 33. Wahabi wahabi wahabi.. siapa bilang lo yg salafi tolak 4 imam mazhab? Ayo buktikan. Ulama mana yg kalian tuduh wahabi tolak 4 mazhab? Buktikan ayo. Enak aja ngomong loh. Sekarang bapak bisa bilang kuburan orang tua Nabi di tanah perkuburan muslimin? Kalau iya jawaban bapak, ayo sekali lagi buktikan.

  السلام على من اتبع الهدى

  ReplyDelete
 34. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 35. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 36. سلام عليكمٌ ورحمة الله وبركاته
  بسم الله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله, وبعد

  قال الله عز وجل
  ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين

  Semoga jidaal ( perdebatan) yang ada di dalam comments ini membuat kita semua lebih bertaqwa kepada Allah azz wajallah dan membuat kita semakin berilmu dan dengan tambahnya ilmu itu yang diberi dari Allah untuk kita semua membuat kita semua lebih tunduk akan hukum hukum Allah,mempercayai nas nas yang di sampaikan dari rasululloh S.A.W.

  Semoga Allah menambahkan lagi ilmu dan barakah kepada penulis blog ini dan juga kepada kita semua tidak kira samaada di mana kita berada,apa pun bahasa kita maupun warna kulit kita.

  Jidaal di dalam ilmu adalah perkara yang sudah ada sejak dulu lagi,namun keistimewaan yang ada di dalam jidaal di dalam imu syariaat Allah adalah tunduk dari hawa nafsu kita setelah kita mengetahui kebenaran.

  Mungkin telah lama kita mendukung pendapat yang kurشng tepat namun setelah kita mengetahui akan khabar yang sohih dan setelah kita membaca aqwaalul ulama' kita haruslah tunduk dan menerimanya sebagaimana yang ditulis penulis blog ini iaitu beriman dan tasleem.

  Tidaklah saya menulis comment ini untuk memihak kepada penulis blog ini,namun saya terbuka hati setelah bab maudu' ini mendapat perhatian dari para pembaca yang lain dengan adanya comments yang ditulis dari mereka.

  terlebih dahulu diri ini bukan dari kumpulan atau gelaran mana mana pihak.

  saya tertarik dengan coment yang ditulis dari akh as safanjani tentang imam as suyuthi dan lain lain lagi.

  timbul pertanyaan pada diri saya mengapa beliau cenderung kepada pendapat imam suyuthi?

  mungkin beliau sudah habis membaca kitab risaalah dan lebih cenderung kepada pendapat imam suyuthiy.Bukan mudah untuk seseorang khatam qiraat tulisan tulisan ulama lebih lebih lagi memahaminya.baarakallahu feek.

  Setiap soalan untuk penulis blog ini juga walhamdulillah di jawab dengan baik bahkan ia lebih baik dari soalannya yang diajukan kerana di dalam jawaban ada tertera soalan yang saya rasa ia belum di jawab oleh akh safanjany.

  Tidak lah usah kita menyentuh isu isu wahabi salafy yang ana rasa tidak tertulis di dalam maudu' ini.

  timbul soalan di dalam diri ini.mengapa imam as suyuthi tidak sependapat dengan imam iman besar terdahulu,untuk saya menghabis bacaan kitab risaalah imam suyuthi yang berjudul التعظيم والمنة في أن أبوي الرسول في الجنة adalah tidak mungkin dengan masa yang singkat lalu teman saya memberi buku tulisan Ali bin sulthan Muhammad Al Qari sebgaimana yang ditulis oleh penulis blog ini.pentahqiq syaikh masyhur bin hasan bin salman.

  walhamdulillah setiap dalil imam suyuthi di bantah dengan jelas.

  End of the day setiap orang mempunyai hak masing masing untuk menerima pendapat mana yang beliau cenderung samaada ia adalah pendapat yang kuat ataupun lemah.

  Saya yakin penulis blog ini hanya menyampaikan apa yang beliau ketahui dan tidak ada pemaksaan untuk para pembaca menerima tulisan beliau.

  Jika ada terkurang dari maqaalah beliau maka hendaklah kita berlapang dada dan menegur dengan cara yang baik.usah suuz dzon dengan kata kata yang tidak baik yang akan memberat neraca timbangan dosa kita.

  عليك البلاغ وعليه الحساب


  الفقير إلى الله

  ReplyDelete
 37. Ya benar kata bapak ini,
  assafajany, sesungguhnya kami berlepas diri dari apa yg kamu i'tiqadkan, kami berlepas diri dari aqidahmu yg menyimpang, dan sesungguhnya kami berlepas diri dari org2 yg mendustakan hadis2 sohih dan org yg menyembah akal dan hawa nafsunya.

  نعوذ بالله منك.
  اللهم فاشهد..

  ReplyDelete
 38. Ana telah berikan peluang, agar berkomentar dgn adab dan ilmu. Dinasihatkan juga sudah.. Tiada susah bagi ana memadam komen2 yg penuh permusuhan.

  Jika yg menulis telah ikhlas mengharapkan pahala, harapkanlah dari Allah, jangan marah2 kepada ana.

  ReplyDelete
 39. 1. Untuk pemilik Blog

  Jika benar maksud anda memberikan peluang agar berkomentar dengan adab dan ilmu.

  Mengapa yang anda hapus justru koment yang berisi link bukti ILMIYAH kesesatan wahaby?? dan bukti adanya seseorang yang mau bertaubat dari faham wahaby??

  Padahal masih banyak koment yang nyata2 tidak menggunakan ilmu dan adab???

  PASTI Anda takut ketahuan bahwa faham wahaby yang anda anut adalalah bathil...

  2. BERITA BARU

  INI ILMU YANG NYATA DAN BERADAB

  SEMOGA ALLOH MEMBUKAKAN MATA HATI BAGI MEREKA YANG MENCARI KEBENARAN (BUKAN PEMBENARAN) DAN YANG BERHUJJAH DENGAN KITAB NYA MULLAH ALI AL-QORY (Wafat tahun 1014H) (SEBANYAK 162 HALAMAN, TAPI YANG 62 HLM AWAL ADALAH TANBAHAN DARI PENERBIT YANG WAHABY) YANG BERJUDUL:
  أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام

  SEBAB BELIAU SENDIRI MENCABUT PENDAPATNYA

  saya ulangi

  SEBAB BELIAU SENDIRI MENCABUT PENDAPATNYA

  * SEPERTI YANG BELIAU SENDIRI SAMPAIKAN DALAM KITAB SYARAH BELIAU 1/601 YANG BERJUDUL:
  شرح الشفاء للقاضي عياض

  Yang berbunyi:

  وأبو طالب لم يصح إسلامه: وأما إسلام أبويه ففيه أقوال، والأصح إسلامهما على ما اتفق عليه الأجلّة من الأمة، كما بيّنه السيوطي في رسائله الثلاث المؤلفة.أهـ

  ARTINYA
  "Dan Abu Tholib memang tidaklah sah keIslaman-nya : Adapun mengenai Islamnya Ayah-Ibu Nabi maka disana banyak pendapat, dan pendapat yang lebih shahih adalah beliau berdua Islam, menurut atas apa yang disepakatai oleh para Ulama yang Agung, sebagaimana yang dijelaskan oleh asSuyuthy dalam 3 Risalah yang beliau karang.

  _Jika ingin bukti scan kitab, silahkan buka sendiri dan ini link-nya:

  http://www.4shared.com/get/6f1f7opF/Bukti_scan__1__bahwa_Mullah_Al.html

  * Hal ini juga dituangkan dalam Muqoddimah kitab beliau halaman 18 (KEBETULAN PENERBITNYA ADALAH JUSTRU WAHABY), yang berjudul:

  منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر
  لعلي بن سلطان القاري

  Yang ditahqiq oleh
  محقق الكتاب وهبي سليمان غاوجي

  Dan penulisan kitab ini selesai 3 tahun menjelang beliau (Mullah Ali al-Qory) wafat.

  Pentahqiq kitab وهبي سليمان غاوجي berkata:

  كان علي القاري رحمه الله تعالى رأى فترة أن والدي رسول الله في النار، وكتب في هذا رسالة، لكنه رجع عن ذلك والحمد لله ـ كما نجده في شرحه للشفاء للقاضي عياض، الذي انتهى منه سنة 1011هـ، أي قبل وفاته بثلاث سنوات. فقد جاء فيه بعد كلام: (وأبو طالب لم يصح إسلامه): وأما إسلام أبويه ففيه أقوال، والأصح إسلامهما على ما اتفق عليه الأجلّة من الأمة، كما بيّنه السيوطي في رسائله الثلاث المؤلفة.أهـ (شرح الشفاء 1/ 601).

  ARTINYA

  "Adalah Ali al-Qory Rahimahulloh ta'ala memandang sesaat bahwa sesungguhnya Ayah-Ibu Rasululloh berada dalam neraka, dan beliau menulis sebuah Risalah tentang hal ini. TETAPI Beliau kemudian mencabut pendapat tersebut_Al-Hamdulillah_ seperti yang kami temukan dalam kitab Syarahnya terhadap kitab asSyifa' milik dari Qodhi Iyadh, yang beliau selesaikan penulisannya ditahun 1011 H. Artinya 3 tahun sebelum wafat. Sungguh Kalimat pengakuan pencabutan itu datang setelah ungkapannya yang berbunyi:
  : (وأبو طالب لم يصح إسلامه): وأما إسلام أبويه ففيه أقوال، والأصح إسلامهما على ما اتفق عليه الأجلّة من الأمة، كما بيّنه السيوطي في رسائله الثلاث المؤلفة.أهـ (شرح الشفاء 1/ 601).
  "Dan Abu Tholib memang tidaklah sah keIslaman-nya : Adapun mengenai Islamnya Ayah-Ibu Nabi maka disana banyak pendapat, dan pendapat yang lebih shahih adalah beliau berdua Islam, menurut atas apa yang disepakatai oleh para Ulama yang Agung, sebagaimana yang dijelaskan oleh asSuyuthy dalam 3 Risalah yang beliau karang. Syarah asSyifa' 1/601

  _Dan jika anda ingin tahu dan membacanya sendiri bukti scand kitabnya, berikut ini link-nya:

  http://www.4shared.com/file/yE9ec9-a/Bukti_scan__2__bahwa_Mullah_Al.html  Demikianlah, Beliau yang menulis Risalah jelas lebih tahu alasan apa yang membuat beliau meruju' kembali pendapatnya

  Dan semoga kita yang tidak mau mengakui adanya KHILAF, lalu tidak mau DIAM untuk terus mengungkit-ungkit masalah ini, DiBUKAkan hatinya oleh Alloh, sebagaimana beliau Mullah Ali al-Qory...

  الفاتحة...! اهـ

  ReplyDelete
 40. Waduh, kok dalam perkara ghoibiyah bapak tolak wahyu lalu bapak pegang pada pendapat fulan dan fulan? Bukankah perkara ghaib harus diQAT'IEYkan dgn wahyu yg sohih? Di mana letaknya akal bapak?

  ReplyDelete
 41. Berdebatan yang tak seimbang... Hehehehehe

  Makanya Om, baca... baca... baca....!
  Jangan asal bicara tanpa ilmu, yang justru anda ditertawakan oleh kalangan ahli terpelajar...

  Jika tidak berilmu, diam itu lebih baik...!

  Siapa yang nggak bisa kalau asal bunyi... tanpa ilmu, tanpa membaca, asal fanatik golongannya saja.

  Saya jadi semakin yakin kenapa Alloh menurunkan wahyu pertamanya dengan bunyi IQRO', RUPA ORANG SEPERTI ANDA-ANDA INILAH YANG dimaksud ayat IQRO' tersebut, dan yang BIKIN ISLAM JADI RUWET.

  Tanpa membaca tapi bisa vonis orang kafir-syirik-bid'ah, tak berfikir dll.

  Sebenarnya anak kecil pun faham, siapa yang tak berfikir...

  Maaf Om, sedikit emosi, anda sih... duluan yang bikin perut kita geli...

  Jika anda baca dua kitab Risalahnya Mullah Ali al-Qory dan Jalaluddin asSuyuthy, disana masing-masing menampilkan banyak hujjah dari alQur'an dan Hadits yang Shahih.

  Makanya oleh Ulama Ahli Hadits alMubarakfury dikatakan ada khilaf OM...

  Dan Ingat Semua Dalil dalam Blog ini, baik alQur'an-nya maupun haditsnya (yang anda katakan shohah shohih itu) adalah semuanya mengekor dari apa yang disampaikan oleh Mulla Ali al-Qory dalam:
  أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام
  Saya tanya, apakah anda sudah membaca kitabnya apa belum?????

  Lalu 3 tahun menjelang beliau wafat, beliau bertobat dan mencabut pendapatnya itu...

  Hal ini mirip dengan peristiwa Tobatnya Ibnu Taimiyyah (yang mengakui kebenaran Ahlussunnah waljama'ah (Madzhab Asy'ary), seperti yang diceritakan oleh al-hafidz IbnuHajar al-'Asqolany dalam Durorul Kaaminah Juz 1/155)

  ReplyDelete
 42. Ya terserah pada bapak.. sedangkan Nabi gak bisa beri hidayah taufiq pada abu tolib. Begitu juga kita.

  Semoga bapak safanjany akan dikumpulkan di kiamat kelak bersama sama abdulloh bin abdil mutllib dan aminah bint wahab yg bapak cintai.

  وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين

  ReplyDelete
 43. Hidayah yang sebelah mana Om...????

  Lha wong dari awal yang nggak mau/bisa baca kitab, itu adalah anda. Sehingga ndak faham alur -ayat-ayat alQur'an dan Hadits2 yang disampaikan oleh para Ulama' (asSuyuthy dan Mullah Ali al-Qory).. sekali lagi itu adalah anda. Kok dibalik jadinya??

  Saya jadi teringat alKahfi 103-104:
  قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (104)
  Ini tak kasih terjemahannya ya, biar bisa tahu artinya:
  "Katakanlah, Maukah kalian aku beritahu akan orang-orang yang merugi amalnya? (103) Mereka itulah orang-orang yang sesat prilakunya didunia namun mereka menyangka bahwa sesungguhnya mereka berprilaku baik... (104)"

  Sudah berkali-kali saya berargumen dengan wahaby, selalu tidak dapat menampilkan wujud keilmuannya...hanya mengekor.

  Ujung-ujungnya bilang, "Pokoknya" atau "Ya terserah" atau "Ya sudah".

  Tapi anehnya, mereka ini kok ya sok faham alQur'an -Hadits...lalu kesana kemari berkoar berdasarkan alQur'an-Hadits..

  Akhirnya dalil yang diambil asal comot dan sebisanya, tidak komplit atau komperhensif, sebagaimana ulama madzhab 4. sehingga wajah Islam menjadi nggak karu-karuan ditangan wahaby...

  Maaf Om, ngantuuuk ....#$%zzzz$4$%$#ZzZzzZzzz

  ReplyDelete
 44. alHamdulillah asSafanjany...
  Ana tercerahkan, terimakasih...

  barokalloohu fiek...

  ReplyDelete
 45. Semoga Allah sentiasa memberikan Ustaz kesabaran untuk menyampaikan yg haq Dan batil...Quran Dan sunnah!

  ReplyDelete
 46. Adakah Hadis Hadis (Sahih) / Kebenaran itu sebahagian sahaja boleh di pakai? Hadis yang dikeluarkan oleh Muslim itu, majoriti Ulama telah mengSahihkan hadis itu..Kenapa perlu di debatkan lagi...

  "Maka kalau mereka beriman sebagaimana kamu beriman (dengan Kitab-kitab Allah dan Rasul-rasulnya), maka sesungguhnya mereka telah beroleh petunjuk; dan jika mereka berpaling (serta tidak mahu beriman dengan sebenar-benar iman) maka sesungguhnya mereka akan tinggal berkekalan dalam perbalahan dan permusuhan (dengan kamu); oleh itu (janganlah engkau khuatir wahai Muhammad) kerana Allah akan memeliharamu (dan umatmu) dari kejahatan mereka; dan Dia lah jua Yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.
  (Al-Baqarah 2:137)

  Sebagaimana sabda Rasulullah saw; Manusia itu penuh dengan debatnya!
  Keep up the good work Ustaz Murad!!

  ReplyDelete